چگونگی درمان متاتارسالژی مورتون


چگونگی درمان متاتارسالژی مورتون

چگونگی درمان متاتارسالژی مورتون

 این عارضه عمدتاً به علت درگیری اعصاب دیژیتالایجاد می شود. در این بیماری درد در ناحیه متاتارس ها وجود دارد که به طور تیپیک به انگشتان ۳ و ۴ تیر میکشد.ضایعه اصلی در واقع ضخیم شدگی فیبروی عصب انگشتی (digital) بین سرمتاتارسی های انگشت ۳ و ۴ درست در بالای محل انشعاب آن میباشد. امّا علت این ضخیم شدگی .مشخص نیست بیماری در زنان میانسال شیوع بیشتری دارد. علامت بالینی عمده، همانطور که گفته شد درد ناحیه متاتارس ها است که هنگام راه رفتن و یا ایستادن ایجاد می شود. این درد به طور مشخصی به کناره های انگشتان ۳ و ۴ و یا انگشت ۴ به تنهایی تیر میکشد. درد ایجادشده دردی شدید و ناتوان کننده است. با کندن کفش و فشردن قدام پا توسط بیمار، درد ایجاد شده بهبود مییابد. " در معاینه پای بیمار، قوس عرضی کف پا تا درجاتی صاف شده است. فشردن سر متاتارس های ۳ و ۴ به یکدیگر و یا وارد کردن فشار از کف پا به آنها، باعث ایجاد درد خواهد شد. درمان با استفاده از کفی های نرم لاستیکی و در درجه بعد در صورت عدم پاسخ با عمل جراحی صورت میگیرد. با انجام جراحی قسمت ضخیم شده عصب بیرون اورده می شود

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد