چگونگی درمان نارسایی حاد پس کلیوی


چگونگی درمان نارسایی حاد پس کلیوی

چگونگی درمان نارسایی حاد پس کلیوی

 

نارسایی حاد پس کلیوی

به دنبال انسداد دوطرفه حالب یا پیشابراه ناشی از جراحی های شکم و لگنی، سنگ حالب در کسانی که کلیه منفرد دارند، انسداد گردن مثانه یا پیشابراه (در افراد مسن به علت BPH) دیده می شود. علل انسداد دوطرفه حالب عبارتند از:۱ - درگیری صفاق یا فضای رتروپریتونئال با ضایعات. نئوپلاستیک (در اثر خود توده یا در اثر بزرگی گره های با لنفاوی)۲- فیبروز رتروپریتونئال۳- تشکیل سنگ ۴ - صدمات پس از عمل یا ضایعات ناشی از تروما

یافته های بالینی

  1. A) علایم و نشانه ها
درد کلیه و تندرنس CVA، تراوش ادرار در محل زخم جراحی (در آسیب حالب)، ادم ناشی از مصرف بیش از حد مایعات، ایلئوس همراه با اتساع شکم و انسداد
  1. B) یافته های آزمایشگاهی
آنالیز ادرار کمک کننده نیست. در IVU عدم رویت کلیه وجود دارد و در سونوگرافی اتساع بخش فوقانی دستگاه ادراری همراه با تغیر شکل های ویژه هیدرونفروز وجود دارد. سیستوسکوپی و کاتتریزاسیون رتروگراد حالب می تواند انسداد حالب را نشان دهد.

درمان

برطرف کردن انسداد می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد