چگونگی روبه رو شدن با بیماری ام اس 


چگونگی روبه رو شدن با بیماری ام اس 

چگونگی روبه رو شدن با بیماری ام اس 

 

خوشبختانه، اغلب طرح های بیمه، حداقل بخشی از خدمات سرپایی بهداشت روانی را پوشش میدهند، امانه به اندازه ی خدمات پزشکی و درمانی. از شرکت بیمه تان در مورد اینکه چه نوع و چه مدت برنامه های بهداشت روانی را پوشش می دهد، سؤال کنید.

روانپزشکی روانپزشکان پزشکانی هستند که تمرکزشان بر مسئله ی بهداشت روانی است. آنها تغییرات عاطفی را تشخیص داده و درمان می کنند .در بیشتر استانها، روانپزشکان تنها متخصصان گروه مراقبت بهداشت روانی هستند که میتوانند دارو تجویز کنند. در صورتی که بیمار تحت درمان روانشناسی، مددکار اجتماعی، مشاور یا سایر روان درمانگرها، نیاز به تجویز دارو داشته باشد تاسلامت روانیاش حفظ شود، او را نزد روانپزشک میفرستند.

روانشناسی بالینی

هرچند برخی روانشناسان بالینی، آزمایشهای عصبی - روانی و معالجات شناختی هم انجام میدهند، اما وظیفه ی اصلی آنها مشاوره فردی، گروهی و خانوادگی برای کمک به دسته بندی چالش های پیش رو یا تنظیم روابط شخصی است.

مدرکاران اجتماعی

مددکاران اجتماعی، بسته به مدرک و حیطه ی علایق خود، عهده دار دو وظیفه هستند: آنها به گونه های مختلف مشاورهای فردی، گروهی و خانوادگی ارائه می دهند، و بعضی از آنها در زمینه ی درمان موردی نیز دارای تجربه ی خاصی هستند. هنگام درمان موردی، به افراد کمک میکنند تا مراجع اجتماعی مورد نیاز خود را شناخته و با آن هماهنگ شوند.

مشاوران و درمانگرهای ازدواج و خانواده

مشاوران و روان درمانگرهای ازدواج و خانواده مانند مددکاران اجتماعی، به گونههای مختلف به ارائه ی مشاوره میپردازند. این متخصصان می توانند به اعضای خانواده در امر روبه رو شدن با حمله ی یک بیماری مزمن شبیه ام اس کمک کنند. هرچند که تحصیلات آنها به صورت بارزی با یکدیگر متفاوت است، اما همه ی این متخصصان بهداشت روانی میتوانند از تلاشهای شما برای داشتن یک زندگی راحت با وجود بیماری ام اس ، پشتیبانی شایان توجهی کنند


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد