چگونگی روش ارزیابی سریع از اولین وضعیت نوزاد


چگونگی روش ارزیابی سریع از اولین وضعیت نوزاد

چگونگی روش ارزیابی سریع از اولین وضعیت نوزاد

 

کنترل وضعیت فرزندتان

تمام نوزادان با امتیاز آپگار، که از نام دکتر ویرجینیا آپگار در ۱۹۵۲ گرفته شده است، ارزیابی می شوند. این امتیاز یک روش ارزیابی سریع از اولین وضعیت نوزاد است تا معلوم شود به مراقبت پزشکی خاصی نیاز دارد یا نه. پنج عامل اندازه گیری شده اند: ضربان قلب، تلاش تنفسی، انعطاف پذیری عضلات، وجود عکس العمل ها، و رنگ، که به هریک امتیاز ۱۰ یا ۲ داده شده که ۲ بالاترین امتیاز است.

امتیازات آپگار هم در یک دقیقه و هم در پنج دقیقه محاسبه می شود. امتیاز آپگار ۶ یا بالاتر از آن، کاملا مطلوب است . به دلیل آنکه بعضی از ویژگیها تا حدی به سن بارداری برای نوزاد بستگی دارد، نوزادان نارس به تناوب امتیازات پایین تری می گیرند. عواملی چون داروی مسکن برای مادر می تواند بر روی امتیاز بچه تأثیرگذار باشد. بسیاری از والدین جدید با اضطراب در انتظار نتیجه ی امتیاز آپگار می مانند.

در حقیقت، امتیاز آپگار یک دقیقه پس از تولد بچه نشان میدهد که بچه به مقیاس های احیاکننده نیاز دارد یا نه، ولی برای پیش بینی وضعیت سلامتی بچه در درازمدت مؤثر نیست. امتیاز آپگار که پنج دقیقه بعد انجام می شود، نشان میدهد مقیاس های احیاکننده مؤثر بوده است یا نه. گاهی اوقات، امتیاز آپگار پنج دقیقه ای بسیار پایین، ممکن است بازتاب کاهش رسیدن اکسیژن به بچه باشد، ولی ارتباط ضعیفی با سلامتی آتی او دارد. هدف از امتیاز آپگار، فقط کمک به دکتر یا متخصص اطفال است تا به نوزادانی کمک شود که به مراقبت بیشتری در اوایل دوران نوزادی نیاز دارند. قطعا نشانه ای از اینکه فرزند شما وارد هاروارد یا پیل خواهد شدنیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد