چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول


چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول

چگونگی  رو به شدن با واکنش های معمول

 

اگرچه شما قادر به پیشبینی دقیق این نیستید که مردم در مقابل تشخیص بیماری بعضی واکنش های رایج در میان خانواده، دوستان و همکاران روبهرو شوید. در اینجا به ذکر چند توصیه در مواجهه با آنها میپردازیم.

کنار آمدن با مسئله ی «حالت چطوره ؟

مردم در طول روز اکثراً حتی بدون اینکه فکر کنند، مدام می پرسند: «حالت چطوره ؟». به هرحال، اکنون که این سؤال را می شنوید، شاید دیگر مثل گذشته فکر نکنید، اما این یک سؤال ساده است. زمانی که کسی از شما میپرسد حالتان چطور است، دست شماست که فکر کنید آنها واقعا می خواهند چقدر در این مورد بدانند و شما قصد دارید چقدر در این باره صحبت کنید. بررسی را تا رسیدن به یک راه حل ادامه دهید.

حقیقت این است: اکثر افرادی که این سؤال را میپرسند، واقعا به این موضوع اهمیتی - نمیدهند -- فقط میخواهند مؤدب بوده و صحبت کوتاهی کرده باشند. بنابراین توصیه میکنیم اگر قصدشان وقت گذراندن است، با گفتن حقیقت به آنها، انرژی خود را بیهوده هدر ندهید.

اگر شما بی مقدمه شروع به تشریح ریز جزئیات کنید که آن روز چه احساسی خوبی دارید و چه احساسی ندارید، اکثر مردم یکه میخورند. به هر تقدیر، برای آن دسته از افرادی که فقط قصدشان یک گفتگوی مؤدبانه با شماست، گفتن «خوبم، متشکرم» کفایت میکند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد