چگونگی زایمان طبیعی با ابزار کمکی


چگونگی زایمان طبیعی با ابزار کمکی

چگونگی زایمان طبیعی با ابزار کمکی

 

نوع کمک کننده: زایمان طبیعی با ابزار کمکی

اگر سر بچه به قدر کافی در مجرای زایمان پایین باشد و پزشک احساس کند نیاز به خروج فوری بچه ضرورت دارد یا قادر نیستید بدون کمک های بیشتری بچه را به طور طبیعی خارج کنید، شاید به استفاده از فورسپس با دستگاه وکیوم برای کمک به زایمان توصیه کند.

به کارگیری هریک از این وسایل را زایمان طبیعی با ابزار کمکی می گویند. به کار گیری چنین زایمانی زمانی می تواند مناسب باشد که برای مدت زیادی زور و فشار وارد کرده و آن قدر خسته شده اید که به ادامه ی فشار آوردن کافی برای زایمان قادر نباشید.

برای مدتی فشار وارد کرده اید، و پزشک شما فکر می کند تا زمانی که از این نوع کمک استفاده نشود، قادر به زایمان طبیعی نخواهید شد.

الگوی ضربان قلب بچه نشاندهنده ی ضرورت بر خروج فوری اوست.

وضعیت بچه امکان خروج او را با فشار آوردن بسیار مشکل کرده باشد.

فورسپس وسیله ای که مانند دو قاشقک منحنی است که در طرفین سر بچه قرار می گیرد تا برای کمک در خروج از قسمت مجرای زایمان هدایت شود. دستگاه وکیوم یک بادکش مکنده است که در بالای سر بچه قرار می گیرد تا به پزشک شما با مکشی ملایم در خارج کردن بچه از مجرای زایمان کمک کند.

هر دو تکنیک در صورتی که بچه به مقدار کافی در مجرای زایمان پایین آمده باشد، برای شما و بچه بی خطر است و از ابزارها به نحوی مناسب استفاده میشود. در حقیقت، این تکنیکها اغلب می تواند به خانم ها برای جلوگیری از سزارین کمک کند (ولی نه همیشه - به بخش بعدی رجوع کنید). تصمیم برای استفاده از فورسپس یا دستگاه وکیوم اغلب به صلاحدید و تجربه ی پزشک شما و وضعیت و موقعیت بچه بستگی می یابد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد