چگونگی زایمان طبیعی


چگونگی زایمان طبیعی

چگونگی زایمان طبیعی

عمل زایمان عبارت است از تطابق و عبور سر جنین از لگن مادر، سر جنین برای این که از لگن عبور کند کوچکترین قطر خود را با بزرگ ترین قطر لگن مادر مطابقت داده و حرکات مختلفی به خود می دهد تا این عبور را امکان پذیر سازد. در هر زایمان سه دوره تشخیص داده می شود.

دورهٔ اول:

از شروع دردهای زایمانی تا باز شدن کامل دهانه زهدان دوره اول زایمان است. در این مرحله خود به خود بدون اختیار با فواصل معینی رحم منقبض می شود. این انقباضات سبب درد می گردد. درد زایمان در ابتدا ازهر ۱۰ دقیقه به ۱۰ دقیقه است و مدت هر انقباض یا درد از ۴۰ ثانیه یا یک دقیقه و نیم طول می کشد. رفته رفته فاصله دردها و انقباضات به هم نزدیک شده و به طول مدت هر درد اضافه می شود. به طوری که در اواخر این مرحله هر دو دقیقه به دو دقیقه زن احساس درد می کند. نتیجه دردهای زایمان در مرحله اول، نرم شدن و باز شدن دهانه زهدان است. در اثر این دردها، دهانه رحم که قبل از شروع زایمان ۱ - ۲ میلی متر بود، حدود ۱۰ سانتی متر باز می شود تا عبور جنین امکان پذیر باشد. اغلب در اواخر این مرحله کیسه آب پاره می شود که از واژن جریان پیدا می کند

دوره دوم :

از باز شدن کامل دهانه رحم تا خروج جنین مرحله دوم زایمان را تشکیل می دهد. در این مرحله نزول سر جنین در لگن شروع می شود و با هر درد، رحم جنین را پائین می راند. شدت دردهای این مرحله بیشتر است. در این دوره برای پائین راندن سرجنین، زن از عضلات شکم نیز کمک می گیرد و خود به خود با هر انقباضی زور می زند. رفته رفته سر جنین پائین آمده بین لب های فرج نمایان می شود. در این مرحله پزشک به زائو کمک کرده و به زایمان خاتمه می دهد.

دوره سوم :

از آمدن جنین خروج جفت دورہ سوم زایمان است.پس از آمدن جنین در حدود یک ربع انقباضات رحم از بین می رود و به استراحت می پردازد و پس از آن مجددا دردهای حقیقی شروع شده و سبب می شود که  جفت نیز به خارج رانده شود. در هر زایمان طبیعی، زن در حدود نیم لیتر خون از دست می دهد

عفونت:

علت عفونت، بیشتر پاره شدن کیسه آب قبل از موقع است که سبب راه یافتن میکروبها به داخل پرده آمنیوتیک می شود. عواملی که سبب پاره شدن کیسه آب می شوند عبارتند از: مقاربت در ماههای آخر حاملگی بخصوص ماه نهم، همچنین عوامل دیگری از قبیل؛ تنگی لگن و نماهای غیر طبیعی جنین سبب پاره شدن کیسه آب قبل از موقع می شود. اکلامپسی (غش حاملگی): گاهی اوقات در خانم هائی که در هنگام بارداری به پزشک مراجعه نکرده اند، این مورد دیده می شود و بخصوص در بار اول بارداری فراوان تر است. علت واقعی آن بدرستی روشن نشده است. فقط نکته ای که باید خانم ها بدانند این است که قبل از این که زنی به مرحله غش حاملگی برسد، نشانه هایی از قبیل: ورم، آلبومین و فشار خون موجود بوده است که اگر درمان نشود به غش حاملگی منجر می شوند.  

بیماریهای که در دوران بارداری تولید ناراحتی در جنین می کند:

بیشتر بیماریهای ویروسی در دوران بارداری در جنین ایجاد ناهنجاری و نقص خلقتی می نماید که عبارتنداز: سرخجه - مهمترین بیماری ویروسی سرخک می باشد که ایجاد عوارضی شدید در جنین می کند.به خصوص اگر زنی قبل از ماه چهارم حاملگی به سرخجه دچار گردد. جنین او به آب مروارید، کوری توأم با میکروافتالمی یا اختلالات شنوائی به صورت کری مادرزادی، اختلالات قلبی - عروقی و یا ضایعات مغزی مبتلا می شود. به همین سبب زنان حامله باید از بیماران مبتلا به سرخجه دوری نمایند و برای پیشگیری اگرکودکی به سرخجه مبتلا نشده باشد، قبل از حاملگی به تزریق واکسن سرخجه اقدام نماید. آبله و سرخک - این دو بیماری و بعلاوه آبله مرغان و اوریون نیز در زنان آبستن تولید ناهنجاری جنینی می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد