چگونگی عملکرد بدن کودک در ساخت پادتن ها و پادگن ها


چگونگی عملکرد بدن کودک در ساخت پادتن ها و پادگن ها

چگونگی عملکرد بدن کودک در ساخت پادتن ها و پادگن ها

پادگن ها و پادتن ها در کودکان چگونه به وجود میآید؟

ایمنوگلوبولین‌ها با وجود تنوع ساختاری اغلب از چهار دسته پروتئینی تشکیل شده‌اند که به شکل ساختار "Y" به یکدیگر پیوند یافته‌اند. دو رشته کوتاهتر را رشته‌ها یا زنجیره‌های سبک (L) می‌نامند که با پیوند کووالانسی به انشعابات رشته‌ها یا زنجیره‌های درازتر سنگین (H) متصل می‌شوند. اختصاصی بودن نقاط اتصال به‌وسیله ترتیب قرار گرفتن آمینواسیدها در بخش متغیر هر دو رشته H و L تعیین می‌شود.878987_219

تعداد نقاط اتصال بر روی پادتن، تعیین کننده ظرفیت آن است و هر قدر ظرفیت پادتن بیشتر باشد، تعداد بیشتری مولکول پادگن(آنتی‌ژن) می‌توانند به آن متصل شوند. ایمنوگلوبین G یاIgG که رایج‌ترین گروه پادتن‌هاست و ۸۰٪ ایمونوگلوبولین موجود در خون را تشکیل می‌دهد، دو ظرفیتی بوده و قادر به عبور از جفت و انتقال به جنین است.

این پادتن‌ها به محافظت از جنین کمک می‌کنند. ایمنوگلوبین G منحصراً در خون یافت می‌شود، ولی ایمنوگلوبین A یا IgA در تمام مایعات بدن از جمله آب دهان، اشک، شیر، شیره معده و ترشحات مخاطی دستگاه تنفسی و تناسلی وارد می‌شود. این مولکول در خون نیز وجود دارد، ولی ساختار آن در خون اندکی با ساختارش در مایعات بدن متفاوت است.

عوارض حساسیت، در اثر واکنش «پادگن - پادتن» به وجود می آیند.ممکن است شما با این اصطلاحات آشنا باشید، زیرا آنها در واکسیناسیون فرزندتان علیه بیماری ها، نقشی حیاتی دارند. اجازه بدهید برای درک بهتر نقش متفاوت این دو در واکنش حساسیت، آنها را به سربازان صحنهٔ نبرد تشبیه کنیم. پادگن ها، مانند سربازان دشمن هستند که به بدن حمله می کنند. پادتن ها نیز سپاهیانی هستند که سیستم ایمنی بدن، آنها را تولید کرده و به مبارزه با سربازان مهاجم میفرستد.

پادگن ها، پروتیینهایی ویژه هستند که از طریق خوردن یا تنفسی کردن وارد بدن می شوند و سلولهای سیستم ایمنی (سلولهای Tو پلاسماسلها) را تحریک یا حساس کرده و آنها را به ترشح پادتن وادار می کنند. پادتنهای تولید شده از طریق گردش خون به نقاط گوناگون بدن مهاجرت کرده و تا مدتها به عنوان گارد محافظ در تمام نقاط بدن باقی می مانند تا در صورت برخورد با پادگن ها به مبارزه با آنها بپردازند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد