چگونگی عملکرد بزاق دهان در جلگیری از پوسیدگی دندان ها 


چگونگی عملکرد بزاق دهان در جلگیری از پوسیدگی دندان ها 

چگونگی عملکرد بزاق دهان در جلگیری از پوسیدگی دندان ها 

 

بزاق به طرق زیر موجب جلوگیری از پوسیدگی دندانها و حفظ سلامت آنها میگردد:

۱- خاصیت تامپونی یا خاصیت خنثی کنندگی اسید

۲- خاصیت شستشو دهندگی

۳- خاصیت بازگرداندن دوباره مواد معدنی بر روی مینا و عاج: به عبارت دیگر بزاق به علت خاصیت رمینرالیزاسیون خود مواد معدنی از دست رفته را دوباره روی دندانها می نشاند.

4- دارابودن کلسیم و فسفات

۵- دارا بودن فلوراید

ب - اثرات ضد میکروبی بزاقی: این خاصیت به علت دارابودن ایمونوگلوبولین های مختلفی است که هر کدام نقش خاصی در مبارزه با میکروبها به عهده دارند.

با دارابودن این خاصیت موجب

ج - نرم و مرطوب نمودن مخاط دهان: نرم شدن لقمه و بلع راحت آن میگردد.

د- خاصیت گوارشی و هضم غذا: بزاق به علت دارابودن برخی از آنزیمها مانند آمیلاز قسمتی از کار هضم غذا را انجام داده و نشاسته را به دکستران و مالتوز تبدیل می نماید. به همین دلیل با خوردن حتی مقداری نان پس از چند لحظه طعم شیرین را در دهان خود احساسی می کنیم.

ه-انجام عمل چشایی: در حضور بزاق است که عمل چشایی انجام می شود. اگر دهان کاملاً خشک باشد، حس چشایی بسیار ضعیف خواهد بود.

 ی- کمک به بهبود جراحات مخاط و دهان: زخمهای دهانی بسرعت بهبود مییابند و این به علت همین خواص بزاق است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد