چگونگی مقابله با تومور بدخیم سارکوم (Sarcoma)


چگونگی مقابله با تومور بدخیم سارکوم (Sarcoma)

 چگونگی مقابله با تومور بدخیم سارکوم (Sarcoma)

سارکوم (Sarcoma)

تومور بدخیمی است که از بافت همبند نظیر استخوان یا عضله منشاء میگیرد. در مقابل هر مورد از سارکوم  بیست مورد  سرطان بدخیمی که از سلولهایی مثل پوست یا مخاط منشاءمی گیرند و به کار سینوم مشهورند وجود دارد. شایعترین انواع سارکومها، تومورهای بدخیم استخوانی هستند که بیشتر در بچه ها دیده می شوند.

سارکوم (به انگلیسی: Sarcoma) یا چنگار گوشتی به هر یک از گروه تومورهای بدخیمکه سلولهای با پایه مزودرم یا بافت همبندی (و هرنوع بافت با قابلیت جایگزینی به‌جای دیگر بافت‌ها)را هدف قرار دهد گفته می‌شود. این تومورها اگر به‌هنگام و زمان ابتدایی تشخیص داده شوند در حالت خوش‌خیم باقی می‌مانند اما به علت متاستازی سریع از راه مجاری خونی در زیرگروه بدخیم قرار دارند. در پزشکی برای ابتلای هر زیرگروه ویژه٬ یک نام ویژه نیز درنظر گرفته می‌شود مانند لنفوسارکوم که به نئوپلازی در دستگاه لنفاوی گفته شده و در گره‌های لنفاوی واقع در گردن٬ آکسیلا و کشاله نمود می‌یابند.

امروزه این اصطلاح را همچنین به برخی تومورها با منشا اپیتلیال نیز اطلاق می‌کنند.

این تومورها اغلب بدخیم هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد