چگونگی پیچ خوردگی و عوامل آن


چگونگی پیچ خوردگی و عوامل آن

چگونگی پیچ خوردگی و عوامل آن

  پارگی نسبی لیگامان را پیچ خوردگی گویند. این حالت به خودی خود خطر چندانی ندارد ولی تشخیص پارگی نسبی لیگامان از پارگی کامل آن که سبب از بین رفتن پایداری مفصل مربوطه میشود اهمیت دارد.در حالت پارگی کامل، مفصل را میتوان در جهات غیرطبیعی حرکت داد.شایعترین مفاصلی که لیگامان های آنها دچار پیچ خوردگی می شوند به ترتیب عبارتند از: مفصل مچ پا، مفصل زانو و مفصلی مچ دست. بعد از حادثه مفصل دچار تورم و درد شدید می شود. هر چه زودتر و در مراحل اولیهٔ تورم، موضع بانداژ شده و بی حرکت بماند درد و تورم کمتر بوده و بیمار زودتر میتواند از مفصل آسیب دیده استفاده کند.ساختمان مچ پا مچ پا از سه استخوان تشکیل شده است. - درشت نی : استخوان درشت ساق پا می باشد. این استخوان بیشتر وزن ما را تحمل می کند. قسمت پایین آن، قوزک داخلی پا را تشکیل می دهد. - نازک نی: قسمت پایین آن، قوزک خارجی مچ پا را تشکیل می دهد. - مچ پا (استخوان قاپ) : بالای استخوان پا می باشد.اعمال تاندون ها و رباط ها در مچ پا - تاندون ها، عضلات را به استخوان ها متصل می کنند. چندین عضله، حرکت مچ پا را کنترل می کنند. هر کدام از این عضلات دارای یک تاندون می باشند که به یک و یا چند استخوان پا متصل است. هنگامی که مفاصل بیش از حد تحت فشار قرار گیرند، تاندون ها کشیده و یا پاره می شوند. التهاب مزمن تاندون را تاندونیت می نامند. برای بهبود پیچ خوردگی مچ پا، آن را با یک باند کشی ببندید. اما نباید خیلی محکم بکشید - رباط ها (لیگامان) انتهای استخوان ها را به هم متصل می کنند. رگ به رگ شدن، مربوط به رباط ها می باشد. فشار وارده بر رباط ها نیز باعث کشیدگی و یا پارگی آنها می شود.علل رگ به رگ شدن بیشتر رگ به رگ شدن مچ پا در اثر انجام حرکات سریع، افتادن در یک گودال، بالا و پایین رفتن از پله و یا کارهای ساده مانند بیرون آمدن از رختخواب و یک اتفاق ورزشی رخ می دهد. غالبا موقع رگ به رگ شدن، مچ پا به سمت بیرون می چرخد. هنگامی که رباط های خارج مچ پا، کشیده و یا پاره می شوند، این مشکل بوجود می آید.انواع رگ به رگ شدن رگ به رگ شدن پا می تواند خفیف تا شدید باشد و این بستگی به تعداد رباط های درگیر و شدت آسیب آنها دارد. انواع پیچ‌خوردگی و رگ‌به‌رگ شدن قوزک پا - رگ به رگ شدن خفیف : هنگامی است که مچ پا به سمت داخل بچرخد و باعث تخریب رباط های داخل مچ پا می گردد. در این نوع، مچ پا حساس، متورم و سفت می شود، اما معمولا قادر به حرکت کردن با کمی درد هستید.- رگ به رگ شدن متوسط : هنگامی است که مچ پا به سمت بیرون می چرخد و پا به سمت داخل برمی گردد. این آسیب باعث کشیده شدن و یا پاره شدن رباط های بیرون مچ پا می گردد. در این نوع، کبودی و حساسیت به لمس در اطراف مچ پا وجود دارد و راه رفتن بسیار سخت و دردناک می باشد.- رگ به رگ شدن شدید : هنگامی است که پا از سمت خارج به سمت داخل بچرخد. در این نوع، مچ پا می لرزد و نمی توانید راه بروید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد