چگونگی کنار آمدن باام اس پیشرفته


چگونگی کنار آمدن باام اس پیشرفته

چگونگی کنار آمدن باام اس پیشرفته

 

به عبارت ساده تر، این فصل برای اشخاص و خانوادههایی است - که نیاز دارند و میخواهند در جنبههای سختتر و تاریک تر اماس کنکاش کنند. وقتی می گوییم تاریک و سخت - منظورمان زمانی است که علی رغم حداکثر کوششهای فرد، بیماری پیشرفت میکند و علایم شخصی، مشکل تر به درمان جواب می دهد.

اگرچه خوشحالیم که بگوییم اغلب مبتلایان به ام اس هیچگاه به این اندازه ناتوان نمی شوند، ولی این را خیلی خوب میدانیم که بیان این مطلب، کسانی را که در مراحل پیشرفته ی بیماری هستند، چندان تسکین نمیدهد.

بنابراین، اگر احساس می کنید ام استان به سختی کنترل میشود، خواندن این فصل برایتان خیلی مناسب است. در این فصل ما راجع به گزینههای درمانی ام اس در این مرحله صحبت خواهیم کرد و در مورد به وجود آوردن محیطی که تا حد امکان با ام استان همخوانی داشته باشد، ایدههایی به شما ارائه میدهیم. همچنین توصیه هایی را در جهت جلوگیری از عوارضی بالقوه خطرناک و نامطبوع، خدمتتان عرض خواهیم کرد.

در آخر، در مورد گزینه های پشتیبانی و مراقبت از کسانی که در ادارهی امور داخلی خانه دچار مشکل هستند، صحبت خواهیم کرد. در صورتی که شما از یکی از اعضای خانواده یا دوستی که به او علاقه دارید، مراقبت می کنید، این فصل را با نکات مهمی در این باره به پایان می بریم که برای شما مفید است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد