چگونگی کنترل الکترونیکی ضربان قلب جنین قبل از زایمان


چگونگی کنترل الکترونیکی ضربان قلب جنین قبل از زایمان

چگونگی کنترل الکترونیکی ضربان قلب جنین قبل از زایمان

 

کنترل فرزند شما

در حالی که دچار درد زایمانید، پزشکتان به طرق مختلف مراقب فرزند شماست، تا مطمئن شود کل فرایند را به خوبی تحمل می کند. اکثر بیمارستان ها، و اکثر پزشکان، برای تصمیم گیری در مورد زمان وصل کردن مانیتورهای جنینی و نوع آن، روش های خاص خود را دارند. اگرچه برخی از بیماران کم خطر ممکن است تنها به طور متناوب با مانیتور کنترل بشوند، برخی دیگر بهتر است به طور مستمر کنترل و مراقبت شوند. گاهی دانستن این مطلب که کنترل مداوم با مانیتور فرقی می کند یا نه، تا زمانی که دچار درد زایمان نباشید و پزشک نتواند واکنش بچه را مشاهده کند، غیرممکن است.

کنترل ضربان قلب جنینی درد زایمان هم شما و هم بچه را دچار استرس می کند. کنترل ضربان قلب جنین روشی است که اطمینان میدهد بچه از عهده ی استرس برمی آید. در بعضی از بیمارستان ها، تمام بیماران در حین درد زایمان به طور عادی به مانیتور وصل می شوند. در برخی دیگر، بیمارانی که خطر کمی برای مشکلات دارند، ممکن است تنها به طور متناوب به مانیتور وصل بشوند. کنترل از طریق مانیتور با تکنیکهای متعددی انجام می شود.

کنترل خارجی

کنترل الکترونیکی ضربان قلب جنین، هم از دو کمربند و هم از یک نوار کشی پهن استفاده میشود که دور شکم گذاشته می شود. دستگاه به کمربند یا زیر نوار وصل میشود که از تکنیک سونوگرافی داپلر برای گرفتن ضربان قلب جنین استفاده می کند.

دستگاه دوم برای گرفتن انقباضات از یک وسیله ی اندازه گیری استفاده می کند. کنترل خارجی انقباضات، تناوب و مدت انقباضات را نشان می دهد، ولی قادر نیست در مورد شدت آن اطلاعات فراهم کند. کنترل خارجی ضربان قلب جنین اطلاعاتی در مورد واکنش جنین به انقباضات می دهد و ناپایداری دراز مدت را به ثبت می رساند، که تغییرات مرتب در ضربان قلب است که علامت خوبی است .


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد