ژنتیک یا سابقه ی خانوادگی


 ژنتیک یا سابقه ی خانوادگی

 ژنتیک یا سابقه ی خانوادگی

 

 به عبارت دیگر، معمولا فرزندان بازیکنان بسکتبال و سوارکاران حرفه ای نمی شوند؟

عفونت جنینی. برخی از عفونتها بر رشد تأثیر می گذارد؛ گرچه برخی دیگر تأثیرگذار نیست مصرف داروهای غیرقانونی. مصرف مواد مخدر می تواند رشد جنین راکند کند.

سابقه ی پزشکی مادر

برخی مشکلات پزشکی، مانند فشار خون بالا یا لوپوس (سل پوستی)، می تواند بر رشد جنین تأثیرگذار باشد. بارداری های چندقلویی. دوقلوها یا سه قلوها اغلب کوچکتر از بچه های تک هستند.

عملکرد جفت. جریان خون جفت اگر کمتر از حد متوسط باشد، می تواندرشد جنین را کند کند.

پزشک میزان رشد جنین شما را اغلب با اندازه گیری ارتفاع قله ای و توجه به اضافه وزنتان بررسی می کند. اگر اضافه وزن شما بسیار زیاد یا بسیار کم باشد، یا اندازه گیری های ارتفاع قله ی رحمتان غیرعادی باشد، یا موردی در سوابقتان وجود داشته باشد که شما را در معرض خطر مشکلات مربوط به رشد قرار دهد، دکترتان برای ارزیابی دقیق تر وضعيت، به احتمال زیاد ش ما را برای بررسی از طریق سونوگرافی می فرستد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد