ژنژیویت و انواع آن


ژنژیویت و انواع آن

  ژنژيويت و انواع آن

 

در این شرایط بیمار گاهی احساس سوزش و خارش در لثه دارد. صبحها هنگامی که از خواب بیدار می شود، طعم نامطبوع و بوی بدی را در دهان خود احساس می کند. بتدریج که این بیماری پیشرفت میکند، تمام این علائم بیشتر خود را نشان میدهند.

مردم معمولاً در مراحل اولیه چندان توجه نکرده و از مراجعه به دندانپزشک خودداری می کنند. زمانی مراجعه میکنند که علائم شدت یافته و دیگر برای آنها قابل تحمل نیست. تورم و خونریزی و بوی نامطبوع آنها را به مطب میکشاند.

درمان ژنژیویت  ژنژیویت در صورتی که به علت فقر (ضعف) بهداشت دهان باشد، در مراحل اولیه شدیداً به درمان جواب میدهد. به حدی که با جرمگیری دندانها و چند روز مسواک زدن و نخ کشیدن دندانها سریعاً بهبود یافته و تمام علائم برطرف می شود. هرچه بیمار زودتر به دندانپزشک خود مراجعه و درمان را شروع کند، زودتر عارضه بهبود مییابد.

انواع ژنژيويت

 ژنژیویت یا آماسی لثه بسته به علت بروز آن به چند شکل دیده میشود:

۱- ژنژیویت ناشی از فقر بهداشت دهان: ادار علت این عارضه همانگونه که از اسم آن برمیآید، فقر بهداشت دهان میباشد و بیشتر در بیمارانی دیده می شود که در مسواک زدن و نخ کشیدن دندانها غفلت و سهل انگاری میکنند.

ضمناً شایعترین نوع بیماری لثه نیز از این نوع می باشد. درمان آن هم جرمگیری و رعایت بهداشت دهان است و سریعاً به درمان پاسخ میدهد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد