کابوس در اصل چیست و آیا درمانی هم دارد …؟؟؟


کابوس در اصل چیست و آیا درمانی هم دارد …؟؟؟

کابوس در اصل چیست و آیا درمانی هم دارد ...؟؟؟

 

کابوس چیست ؟

مبتلایان به این بیماری شب هنگام خیال می کنند که چیزی سنگین روی بدن آنها نشسته است و میخواهد آنها را خفه کند. هر چه به خواهند فریاد به کشند قادر نیستند تا یک دفعه بیدار شده، راحت می شوند. کابوس دارای علل مختلفی است از آن جمله زیادی فشارخون.

علائم کابوس

سرخی صورت و چشم ها و بدن و دویدن اشیاء سرخ در خواب و پرخوری زیاد در شب ظاهر می شود.

درمان کابوس

درمان را با خون گیری و دادن تمرهندی، آلوچه ورقانی، زرشک و عناب می توان شروع کرد. سکنجبین، آب انار ترش، آب غوره و یا شربت آن را میل نمایند. گلاب بر سر بمالند و از مقدار غذای روزانه بکاهند.

انواع کابوس

کابوس با مزاج بلغمی

کندی حواس، کسالت و بی حالی، کثرت آب دهان و بینی، سستی بدن، دیدن آب و چیز نمناک وتر و سبز در خواب.

درمان کابوس با مزاج بلغمی

ایارج فیقرا را با گل قند توام کرده، روزی ۵۰ گرم میل نموده و از غذاهای گرم و خشک استفاده نمایند.

کابوس در مزاج سوداوی

علائمی چون بی خوابی، خیالات واهی و دیدن تاریکی و اشیاء سیاه در خواب.

درمان کابوس در مزاج سوداوی

از بین بردن خلط غالب و دادن شربت افتیمون و استفاده از غذا گرم وتر، دانشمندانگیاه درمانی معتقدند که صفرا به علت رقت و لطافت خود باعث کابوس نمی شود. اگر کابوس به علت غذا گازدار و نفاخ باشد، بیمار خود را در هواپران و اشیاء هوایی می بیند.خوردن قهوه و چای و دادن غذا و دارو ضد نفخ در تسکین این بیماری مؤثرمی باشد، از حبوبات و سبزیجات پرهیز نمایید و از جوشانده بادرنجویه در شب استفاده نمایید(۵ گرم در ۲ نوبت). 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد