کاربرد روکش های کروم- استیل برای دندانهای آسیای شیری


کاربرد روکش های کروم- استیل برای دندانهای آسیای شیری

کاربرد روکش های کروم- استیل برای دندانهای آسیای شیری

 

در صورتی که دندانهای آسیای شیری عصب کشی شود و یا پوسیدگیهای وسیع داشته باشد که امکان پرکردن آن نباشد، دندانپزشک متخصص کودکان آن دندان را با استفاده از روکش های فوق روکش میکند. روکش های دندانهای شیری دوام بیشتری از پرکردگیها دارند.

دندانپزشک پس از حذف پوسیدگیها دندان را روکش میکند؛ همچنین دندانهای عصب کشی شده هم بهتر است روکش شوند تا از عود پوسیدگی و یا شکستن پرکردگی جلوگیری گردد.

- پرکردن دندانها جلو شیری به وسیله مواد همرنگ: همانند دندانهای دائمی دندانهای شیری ناحیه جلو به وسیله کامپوزیت ها که همرنگ دندان هستند، پر می شوند.

البته باید توجه داشت پرکردن دندانهای جلو شیری، به علت کوچکی و نازکی مینا و بزرگی عصب دندان کاری دشوار و امکان شکستن پرکردگی و یا رسیدن به عصب زیاد می باشد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد