کاربرد مواد چسبنده و همرنگ دندانها در دندانپزشکی


کاربرد مواد چسبنده و همرنگ دندانها در دندانپزشکی

کاربرد مواد چسبنده و همرنگ دندانها در دندانپزشکی

 

- استفاده از لیزر در دندانپزشکی

روزبه روز بر کاربرد لیزر در دندانپزشکی افزوده می شود. امروزه لیزر در زمینه جراحی، ترمیم دندانها، روت کانال، فلوریداسیون و کنترل عفونت کاربرد دارد.

 مواد دندانپزشکی

مواد مورد استفاده در دندانپزشکی روز به روز در حال تغییر و دگرگونی است. این تغییرات در جهتی است که هم موجب بهبود کیفیت مواد مصرفی میگردد و هم این که از نظر زیبایی بسیار بهتر است. تغييرات در مواد دندانپزشکی را میتوان در موارد زیر مشاهده نمود.

با توجه به خواص ضد پوسیدگی فلوراید می توان پیش بینی کرد که این کار از یک طرف موجب حفظ سلامت دندانها می گردد و از طرف دیگر بر استحکام و دوام پرکردگیها می افزاید.

با بهبود کیفیت مواد همرنگ دندانها کامپوزیت ها امروزه پیشرفتهای چشمگیری در کیفیت این گونه مواد حاصل گردیده است. موادی مانند کلاس آینومرها، کامپومرها و سایر مواد چسبنده به دندانها ساخته شده که ضمن حفظ زیبایی دندانها از دوام خوبی هم برخوردارند. امروزه این مواد همرنگ برای پرکردن دندانهای آسیا هم کاربرد پیدا کرده است. انتظار می رود بتدریج آمالگام که نزدیک به یک قرن است پرمصرف ترین ماده ترمیمی در دندانپزشکی است، جای خود را به مواد همرنگ بدهد. آمالگام به علت داشتن جيوه همواره مورد سؤال بوده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد