کاربرد و لزوم شناخت اخلاط چهارگانه چیست؟


کاربرد و لزوم شناخت اخلاط چهارگانه چیست؟

کاربرد و لزوم شناخت اخلاط چهارگانه چیست؟

برای روشن شدن مسئله چند مثال عملی می آوریم:در شخص مبتلا به تاکیکاردی (تپش قلب) احتمالاً سیستم سمپاتیک (تند کننده) فعال است که با مصرف کاهنده سمپاتیک یعنی ضد سودا درمان خواهد شد. در کسی که دچار کابوس می شود و مدام در حال فکر کردن و تند صحبت می کند، احتمالاً سیستم سمپاتیک فعال است.کسی که زیاد عرق میکند احتمالاً سیستم سمپاتیک فعال است.در ادامه به برخی عوارض فعال بودن هر یک از این دو (سمپاتیک و پاراسمپاتیک) اشاره میشود.نشانه های فعالی بودن سیستم سمپاتیک: بیماری اعصاب، پرکاری تیروئید  پرخوری، ایدز، سرطان ها، پارکینسون، حملات صرع .نشانه های فعال بودن سیستم پاراسمپاتیک کم کاری تیروئید، چاقی، کمکلیه، ناتوانی جنسی، درد معده (ناشی از کاهش ترشح صفرا)، نقصان ترشح شیر مادر اکنون فرض کنیم شخصی مبتلا به نوعی بیماری است و خلط سودا او غلبه دارد. نحوه معالجه چنین است که داروی گیاهی علاج کننده آن نوع مرض را همراه با منضج آن خلط (که دارای متعادل کننده آن خلط است) مصرف کنیم. یا آن که داروی متعادل کننده خلط مصرف شود و بعد از مدتی، داروی اصلی علاج کننده. از آنجا که تشخیص نوع خلط در ابتدای امر مشکل است، مصرف داروی منضج سودا و بلغم غلیظ به مدت بیست روز برای درمان اغلب بیماریهای عصبی بسیار مؤثر است. با این حال، بهتر است از داروهای معالج به تفکیک اخلاط استفاده شود. به عنوان نمونه، نسخه درمان عارضه کمخونی به تفکیک هر خلط چنین است:
  • اگر طبع سودایی باشد، باید خوراکی های دارای طبع گرم و خشک تجویز شود مانند خرما، نارگیل، عسل۔
ه اگر طبع بلغمی باشد، باید خوراکی های دارای طبع گرم و تر تجویز شود مانند: انگور، طالبی، شلغم و مخمر آبجو
  • اگر طبع دموی (خونی) باشد باید خوراکی های دارای طبع سرد و تر تجویز شود مانند توت فرنگی و لیمو شیرین.
  • اگر طبع صفراوی باشد باید خوراکیهای دارای طبع سرد و خشک تجویز شود، مانند لیمو ترش، پرتقال، گلابی،

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد