کارنیتین (استیل L کارنیتین),نوعی از ویتامین B


کارنیتین (استیل L کارنیتین),نوعی از  ویتامین B

کارنیتین (استیل L کارنیتین),نوعی از ویتامین B

 کارنیتین یک ویتامین B است که عمدتاً در گوشت وجود دارد و از دو اسید آمینه لیزین و متیونین، و چند ویتامین و کانی دیگر در کبد ساخته می شود. کارنیتین برای انتقال اکسایش اسیدهای چرب در مراکز انرژی سلول های انسان (میتوکندری ها) لازم است. در واقع، سوخت وساز انرژی سلولی بسیار وابسته به کارنیتین است. کارنیتین همچنین در تأثیر هورمون تیموس بر سوخت وساز سلولی و توانایی تکثیر آنها دخالت دارد. این در مورد گویچه های سفید خون بسیار مهم است، چون خط مقدم دفاع در برابر عفونت و سرطان هستند. سالمندان تقریبا از کارنیتین محروم هستند. کارنیتین سالمندان را از آسیبدیدن گویچه های سفید خون در اثر بنیانهای آزاد (مواد سرطانزا) محافظت میکند. کارنیتین توانایی افزایش تکثیر گویچه های سفید را، به خصوص در سالمندان، دارد. کارنیتین با آسیب برخی چربی های خاصی بر روی دستگاه ایمنی مقابله میکند. شیمی درمانی کارنیتین را تخریب کرده و آن را، به خصوص در زنان، از طریق ادرار دفع میکند، که باعث کاهش انرژی می شود.کارنیتین و اسید آزلائیک در درمان ملانوم های بدخیم پوست، برای تقویت انتقال اسید آزلائیک به درون سلولهای سرطانی و تسهیل توانایی انهدام آن، مصرف میشوند.کارنیتین بدن را در برابر اثرات سمی برخی داروهای ضل سرطان محافظت میکند. نشان داده شده است که میزان کارنیتین در بدن مبتلایان سرطانی بسیار پایین است. همچنین به حفظ سطح بالای انرژی در تمام طول عمر، به خصوصی در طی درمان سرطان، کمک میکند.منابع خوب کارنیتین گوشت، جگر و شیر هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد