کاملترین مرجع از بیماری فتق، قر یا تناس


کاملترین مرجع از بیماری فتق، قر یا تناس

کاملترین مرجع از بیماری فتق، قر یا تناس

فتق، قر، تناس

اگر شخصی بار سنگین از زمین بردارد که زور وفشار زیاد به بدن وارد کند یا از بلندی بر روی دوپا بپرد، یا اتومبیل یا وسیله ای از این قبیل را هل دهد یا زیاد فریاد بزند و... به این بیماری دچار می شود.کودکان نیز در اثر گریه های شدید به این بیماری دچار می شوند. با وارد شدن فشار، پرده نازکی است که پاره می شود و شخص را مبتلا می سازد. ابتدا یک یا دو گلوله که از گردو کوچکتر است در جنبین آلت، حدود کشاله رانها احساس می شود  و در بعضی اشخاص فقط یک جانب است و تقریباً لزج و نرم است که اگر در ابتدا قاشق غذاخوری و یا شیء دیگری که شبیه قاشق باشد را نیم گرم کرده و بر روی آن بکشید، ممکن است غده نرم شده و عقب برود. ولی در اثر بی مبالاتی اگر از مرحله اول گذشت، هر سمت که باشد چه جانب راست یا چپ باید فتق بند ببندید و اگر بعد از فتق بند بستن باز هم بی احتیاطی و بی مبالاتی شد، روزبه روز بزرگ تر شده و حتی داخل بیضه ورم می کند وباعث ناراحتی شدید خواهد شد. لذا در چنین مواقع آخرین علاج عمل جراحی است. اما معالجات موقت ان به قرار زیر است: در مواقع شدت فشار، باید بر پشت بخوابید که روی صورت و سینه رو به آسمان باشد و پاها را بلند کنید، کم کم به جانب بالا ببرید تا به مرور فشار درد کم شود. یا هر روز در آب گرم مانند وان حمام بروید و آن را کامل و ملایم مالش دهید و پس از خروج از آب و خشک کردن، برای مالش آن از روغن سبز استفاده کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد