کاملترین نسخه از گیاه زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii)


کاملترین نسخه از گیاه زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii)

کاملترین نسخه از گیاه زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii)

زرشک (Berberis vulgaris; B. thunbergii)

اسامی عمومی دیگر: ابنرباریس، امبر باریس، زارج، عقدهdxvxfنامهای علمی دیگر : (Berberis vulgaris; B.thunbergii)نام خانواده: خانوادهٔ زرشک (Berberidaceae).نوع گیاه: درختچهقسمت مورد استفاده: پوست ، ریشه، ریزم، ساقه، برگ، میوه.مواد متشکله موثر: پوست: بربرین، بر بامین، اوکسیا کانتین، رزین، تانن، روغن فرار، اسید کلیدونیک. برگ: بربرین، اسیدهای سیتریک و مالیک. میوه: دکستروز، فروکتوز (لولوز)، پکتوز، صمغ، پکتین، اسیدهای تارتاریک، مالیک و سیتریک.خواص درمانی: پوست: به عنوان مقوی معده، صفراآور، تببر، مسهل، برگ: قابض، ضد اسکوربوت. میوه: قابض، مغذی و ضد عفونی کننده. ریشهsdvgbdfb: درمان اعتیاد به مواد مخدر افیونی.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی قسمتهای مختلف زرشک را علاوه بر مصارف فوق به عنوان تصفیه کنندهٔ خون، مدر و در موارد تبهای عفونی، تیفوس و رفع تشنگی؛ پوست ریشهٔ زرشک را در جهت درمان پزوریازیس (داء الصدف) توصیه نمودهاند.مقدار و دستور مصرف: پوست ساقه و ریشه به مقدار ۲-۱ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد