کاملترین نسخه دردرمان هضم ناقص


کاملترین نسخه دردرمان هضم ناقص

کاملترین نسخه دردرمان هضم ناقص 

هضم ناقص

کسانی که مبتلا به ورم روده، کولیت، زخم روده یا بیماری های دیگر از قبیل غده ها، تومورها و گاهی تومورهای بدخیم یا انگلی میباشند بیشتر دچار اسهال و زور و پیچ شکم می گردند. گاهی به مدفوع خونی و هضم ناقص دچار می شوند. بدین طریق که مقداری مواد غذایی مصرف شده هنگام اجابت مزاج به طورهضم نشده خارج میگردد. در صورت مبتلا شدن باید از خوردن ترشیجات،غذاهای پرچرب، نفاخ و مواد سلولزدار مانند سبزیجات و حبوبات پرهیز کنید.

هضم ناقص
  •  برای درمان آن سماق را بجوشانید و آب آن را روزی سه مرتبه بنوشید.
  • سماق را نرم بسایید و روزی سه مرتبه مقداری از آن راکفلمه کنید. 
  • تخم ترشک، گل ارمنی و تباشیر هندی را به طور مساوی مخلوط کنید و نرم بسایید. روزی سه تا پنج مرتبه هر بار یک قاشق شربت خوری از آن را با دوغ میل کنید.کهربا، گلنار فارسی، گل مختوم، گل ارمنی، تباشیر هندی و گلنار فارسی همه را به نسبت مساوی نرم بکوبید. صبح، ظهر و شب هر بار یک قاشق شربت خوری از آن راکفلمه کنید.
  •  مصطکی رومی، صمغ عربی، تباشیر هندی و کتیرای مفتولی از هر کدام ۱۰ گرم، ناردانه ۳۰ گرم همه را مخلوط وبسایید. هر صبح، ظهر و شب یک قاشق مرباخوری از آن را با آب سماق یا آب سیب ترش مخلوط کنید و بخورید.
  •  بلوط، گلنار فارسی و فوفل از هر کدام ۱۰ گرم، سیاهدانه و تخم مورد از هر کدام ۲۰ گرم، خارخاسکا و مغز ناخنک از هر کدام ۵۰ گرم همه را نیم کوب کرده و روزی سه مرتبه هر بار یک قاشق غذاخوری از آن را بجوشانید سپس آب آن را صاف کنید و بنوشید. 
  • نشاسته، صمغ عربی و کتیرا مفتولی از هر کدام مقداری نرم بسایید. کمی از پودر آن را روی آب جوشانده بپاشید و میل کنید.
  •  ناردانهای بو داده، تخم مورد، گل محمدی، گل . ارمنی، تباشیر هندی، مصطکی رومی، کتیرا مفتولی و صمغ عربی را به نسبت مساوی مخلوط کنید و نرم بسایید، هر صبح، ظهر و شب هر مرتبه یک قاشق شربت خوری از آن را با شربت انار مخلوط و بخورید.
  • گل محمدی و تباشیر هندی از هر کدام ۱۰ گرم تخم ترشک، ۲۰ گرم همه را نرم بسایید و به شش قسمت مساوی تقسیم کنید. هر صبح ناشتایکا قسمت از آن را با دوغ یا آب انار مخلوط و میل کنید.
  • ضمناً حریره  برنج، ماست کیسه انداخته، آب جو (ماءالشعیر) روغن بادام شیرین، سماق با غذای روزانه نیز مفید خواهد بود. هضم ناقص در مزاج صفراوی و بلغمی: هضم ناقصی در مزاج های بلغمی و صفراوی با علایمی چون زردی مدفوع توأم با بلغم، درد و قرقر شکم همراه است. پیما ی در کسانی مشاهده میشود که میوه های هسته دار خام مانند آلو،آلوچه، زردآلو، آلبالو و غیره زیاد مصرف می کنند.
  • برای درمان آن پوست هلیله  زرد و گلنار فارسی از هر کدام ۱۰ گرم، تخم مورد ۵ گرم و سماق ۳۰ گرم همه را مخلوط وبسایید. صبح، ظهر و شب هر باریک قاشق غذاخوری از آن را همراه با آب ترشک میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد