کامل ترین مرجع  از گیاه  توسه سیاه/ قسمت اول


کامل ترین مرجع  از گیاه  توسه سیاه/ قسمت اول

کامل ترین مرجع  از گیاه  توسه سیاه

 گیاه طبی بوردن را، توسه سیاه، چوب پودر، پوناژه و ریواس دهاتی هم می گویند.درختچه ای است که آن را در جنگلهای شمال کشور از گیلان تا گرگان می توان دید، توسه سیاه در هر زمینی می روید در زمین های شن دار و فقیر از نظر مواد غذایی ولی بشرطی که زمین مرطوب باشد و گاه به گاه باران ببارد.ارتفاع این درخت از یک تا چهارمتر می رسید و گاهی استثنائا به شش متر بلندی هم دست می یابد. شاخه های جوان این درخت خیلی نازک و باریک است و رنگ پوست آن نخست گندمگون و بعد متمایل به قرمزی می شود و روی آن خال های خاکستری دیده میشود. تنه درخت دارای شاخه های شکننده زیادی میشود که بر روی آن برگهای بیضی شکل می روید که طول آن برگها ه/۳ سانتیمتر و عرض آن ۳ سانتیمتر است و پشت برگها خیلی روشن براق است و دارای ۸ یا ۱۲ رگبرگ می باشد. در ماه اردیبهشت تا تیر خوشه ای از گلهای سفیدرنگی بر سر شاخه ها پیدا می شود که در ماه پاییز به میوه های قرمزی تبدیل میشود که هشت میلیمتر قطر آن است و بی شباهت به دانه های زغال اخته فرنگی ندارد ولی دانه های آن کوچکتر از دانه های زغال اخته فرنگی است. توجه کنید که وقتی میوه توسه سیاه قرمز شد میتوان آن را با دانه های بالادون (شابیزک) سمی اشتباه کرد ولی شما میتوانید آن را تشخیص دهید زیرا برگهای شابیزک بزرگتر و کلفتر از برگهای توسه سیاه است پوست سیاه توسه مصرف دارویی دارد و شما باید موقعی که درخت آن به گل می نشیند آن را بکنید و به تکه های کوچک بریده و در جایی که سایه باشد ولی هوا در آن جریان یابد خشک کنید و یک سال که از موقع خشک کردن پوست توسهٔ سیاه گذشت آن را مصرف کنید زیرا مصرف پوست توسهٔ سیاه اگر تازه باشد به طور خفیفی مسمومیت دارد و تولید دل بهم خوردگی می کند.

کمی از تاریخ

قدیمی ها بنظر نمیرسد تویسه سیاه را می شناخته و به مصارف دارویی میرسانده اند زیرا از قرون وسطی به این طرف نخستین بار «پیردو کرسانس» گیاهشناسی معروف آن زمان در حوالی ساله ای۱۳۰۰ آن را در «فرهنگ گیاهان دارویی» خود گنجانده است و از آن زمان به بعد پزشکان در نسخه های خود دستور مصرف پوست سیاه توسه را داده اند.دکتر آلمانی به نام هیرونیموس بوک که در سالهای  ۱۴۰۰ -۱۴۹۸ میزیست پوست سیاه توسه را از دواهای مسهلی قوی نام برده است.یک پزشک دیگر معروف آن زمان به نام پیر آندره ماتیول درباره خواص پوست سیاه توسسه چنین می نویسد: «پوست سیاه توسه مسهل بسیار قوی است که دستگاه بدن را تصفیه و تقویت کرده و صفرا، چرکی و آب بیماران مبتلا به استسقاء را از بدنشان خارج می کند.»در تمام دو قرن هفدهم و هجدهم پزشکان پوست سیاه توسسه را برای درمان بیماری بیماران بکار می بردند و خواص شفابخش آن را متفقاً تایید میکردند. پزشکان قرن بیستم هم خواص شفابخش پوست درخت توسهٔ سیاه را تایید کردند به طوری که در سال ۱۹۳۷ دکتر کروبر نوشت: «عمل تنظیم کنندهٔ پوست توسهٔ سیاه بر امعاء بارها و به کرات ثابت شده است و مصرف آن هیچ گونه عادتی نمی آورد و بی اثر نمیشود و حال آنکه بسیاری از مسهلها تحریکات مخاط روده را دربردارند به همین علت است که مسهل توسهٔ سیاه را میتوان به زنان حامله هم تجویز کرد.»کامل ترین مرجع  از گیاه  توسه سیاه/ قسمت دوم  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد