کامل ترین مرجع درمورد درمانهای بیولوژیک/ قسمت دوم


 کامل ترین مرجع درمورد درمانهای بیولوژیک/ قسمت دوم
بیهوشی: تجویز ECT نیازمند بیهوشی عمومی و اکسیژناسیون است. متوهگزیتال (۰/۷۵ تا ۱ میلی گرم برای هر  کیلوگرم، وریدی یکجا) رایجترین داروی هوشبری است. سایر داروهای هوشبر مورد استفاده عبارتند از اتومیدات، کتامین .شل کننده های عضلانی : یک دقیقه پس از شروع تأثیر داروهای بیهوشی، از داروهای شل کننده عضلانی استفاده می شود تا خطر شکستگی استخوان و سایر صدمات ناشی از فعالیت حرکتی در ضمن تشنج به حداقل برسد. داروهای مورد استفاده مشتملند بر سوکسنیل کولین (معمولاً به مقدار ۰/۵ تا ۱ میلیگرم پارکیلو به صورت تزریق یکجا یا قطره قطره)، آتراکوریوم (۰/۵ تا ۱ میلیگرم پارکیلو وریدی).۱ - ۹: محل الکترودهادوطرفه : ۲/۵سانتی متر بالای نقطه میانی بین چین جانبی پلک و تراگوسی گوش.یکطرفه : برای الکترود اولی نظیر نوع دوطرفه روی طرف مغلوب، الکترود دوم به فاصله ۱۰ تا ۱۲/۵ سانتیمتر از الکترود اولی به فاصله کمی از فرق سر قرارداده میشود.در اکثر مردم نیمکره چپ غالب ست؛ لذا در ECT یکطرفه تقریباً همیشه الکترود روی نیمکره راست قرار داده می شود.همیشه موی ناحیه الکترودها را باید تراشید، چربی پوست و کثافات احتمالی را پاک کرده و چسبندگی های پوست را با یک وسیله سابنده برطرف کرد.۱ - ۰ ۱: وارد کردن محرک-علائم حیاتی (درجه حرارت، تعداد ضربان قلب، فشارخون و نبض) را کنترل کنید.-الکترودها را در محل قرار دهید و مطمئن شوید که تخت درمان-شل نباشد.-دهان بیمار را تمیز کنید، سمعک بیمار را درآورید.-بیهوشی را شروع کنید.شل کننده عضلانیتجویز اکسیژنقرار دادن حفاظ بین دندان ها که وارد کردن محرک الکتریکی۱ - ۱۱: کنترلضمن تشنج انتظار تاکیکاردی سینوسی، افزایش دامنه موج T، و افزایش فشار خون را داشته باشید.۱ - ۱۲: مرگ و میرمیزان مرگ و میر ناشی از ECT برابر ۲ مورد درهر ۱۰۰/۰۰۰ موارد درمان است.۱- ۱۳: تعداد و فاصله دفعات درمان با ECTدرمان با ECT معمولاً ۲ تا ۳ بار در هفته انجام میگیرد. یک دوره درمان در اختلال افسردگی اساسی ممکن است ۶ تا ۱۲ جلسه طول بکشد، درمان دوره های مانی ۸ تا ۲۰ جلسه، درمان اسکیزوفرنی بیش از ۱۵ جلسه، و درمان کاتاتونی و دلیریوم ممکن است ۱ تا ۴ جلسه به طول انجامد.۱- ۱۴: تشخیص های پرستاری در بیمار تحت درمان با ECTتشخیص های پرستاری عمده مشتملند بر کمبودآگاهی، اضطراب، احتمال صدمه دیدن، کاهش برونده قلبی، مختل شدن فرآیند تفکر، ناتوانی در مراقبت از خود، عدم تحمل فعالیت، و احتمال آسپیراسیون، کامل ترین مرجع درمورد درمانهای بیولوژیک/ قسمت اول  

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد