کامل ترین نسخه از گل ارمنی در طب سنتی…..


کامل ترین نسخه از گل ارمنی در طب سنتی…..

کامل ترین نسخه از گل ارمنی در طب سنتی.....

گل ارمنی

نام دیگر: گل سرخگلي است به رنگ سرخ مايل به خاکي . زرگران آن را در رنگ دادن طلا به کار مي برند .گل آلاني تأثيرش به گل ارمني نزديک است . مزاج :سرد و خشک خاصيت :بسيار خشکاننده و از اينرو بند آورنده خونريزي است . ورم و جوش :در جوش هاي طاعوني چه بخورند چه بر تن بمالند مفيد است و نمي گذارد عفونت از اندامي به اندام ديگر سرايت کند . زخم و قرحه :در شفا دادن زخم بسيار مفيد است . اندام هاي سر :مانع نزله است ، جوش و زخم دهان را شفا مي دهد . سيينه :زخم شش را مي خکشاند و در مداواي سل مفيد است . براي خون برآوردن علاج خوبي است . تنگ نفسي که در اثر سرماخوردگي باشد علاجش با گل ارمني است . اندام هاي دفعي :علاج زخم روده و اسهال و خونريزي زهدان است . تب ها :در علاج تب هاي سلي و وبايي ويژگي دارد . قومي که عادت کرده بودند از گل ارمني شربت رقيق بسازند و بنوشند از بيماري واگير بسيار خطرناک نجات يافتند . هر گاه آن را براي دفع وبا بخورند بايد بعد از آن فوراً نوشآب هاي بخورند تا آن را بدرقه کند و به قلب برسانند و بايد شربت پادراهه با گلاب مخلوط باشد .

خواص درمانی گل ارمنی:

۱- آن را در آبغوره خمیر کنید و ضمادگذارید. ورم قدکش یا خیارک را درمان میکند.۲- آن را در سرکه حل کنید و هر شب بر موضع بمالید. لکهای بهق را به مرور برطرف میسازد، از خارش بین انگشتان جلوگیری میکند.۳- آن را در کمی روغن بادام شیرین حل کنید و شب هاروی صورت بمالید. کک و مک را به مرور برطرف میکند.۴- آن را با آب چغندر پخته مخلوط کنید و تا گرم است بمالید. ورم واریس را درمان میکند.۵ - آن را با تخم گشنیز نرم بسایید و روی پنبه ریخته و بر موضع گذارید. فیستول یا بواسیر را درمان میکند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد