کاهش حجم مایع آمنیوتیک و تاثیر آن در زایمان


کاهش حجم مایع آمنیوتیک و تاثیر آن در زایمان

کاهش حجم مایع آمنیوتیک و تاثیر آن در زایمان

 

موقعیت بریچ

بچه هنگامی به اصطلاح در وضعیت ته یا بریچ قرار می گیرد که سرین یا پاهای او پایین، در نزدیک ترین حد به دهانه ی رحم باشد. وضعیت ته در ۳ تا ۴ درصد از زایمان های تک بچه ای اتفاق می افتد. با ادامه ی بارداری خطر قرار گرفتن بچه در وضعیت ته کاهش می یابد. (میزان وقوع آن ۲۴ درصد در ۱۸ تا ۲۲ هفتگی است، ولی در هفته های ۲۸ تا ۳۰، تنها ۸ درصد است.

در ۳۴ هفتگی، به ۷ درصد کاهش می یابد، و در ۳۸ تا ۴۰ هفتگی، به ۳ درصد می رسد. اگر دکترتان در سه ماههی سوم تشخیص دهد فرزند شما در وضعیت بریچ قرار گرفته، با شما در مورد راههای انتخاب مشورت خواهد کرد، که شامل زایمان طبیعی در وضعیت بریچ، چرخش سر بچه از بیرون، یا سزارین است.

کاهش حجم مایع آمنیوتیک

 عبارت علمی برای کاهش حجم مایع آمنیوتیک، اولیگوهیدرآمنیوس است (نام دیگر آن زایمان خشک است.) که ممکن است در بررسی سونوگرافی مشاهده شود، یا دکتر شما با معاینه ی رحم مشکوک شود. این شرایط با علت قابل تشخیصی مربوط نیست، یا می تواند با محدودیت رشد داخل رحمی (در بخش «مشکلات مربوط به رشد جنین»، بیشتر به این موضوع می پردازیم)، پارگی زودرس کیسه ی آب، یا شرایطی دیگر مرتبط باشد. معمولا، کاهش خفیف مایع آمنیوتیک دلیل زیادی برای نگرانی ندارد؛

پزشک شما با آزمایش های بدون استرس انقباضی و بررسیهای سونوگرافی برای اطمینان از عدم بروز مشکل، شما را بیشتر تحت نظر می گیرد. اگر موعد زایمانتان بسیار نزدیک باشد، ممکن است پزشکتان مایل باشد بچه را به دنیا بیاورد. از طرفی دیگر، اگر فقط ۳۰ هفته دارید، بهترین راه حل، استراحت بیشتر و تحت مراقبت شدید بودن است. البته، رسیدگی به مشکل به علت آن بستگی دارد


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد