کاهش خستگی رو ح با طب سنتی


کاهش خستگی رو ح با طب سنتی

کاهش خستگی رو ح با طب سنتی

رفع درمان خستگی روح                                                                                                                     

برای رفع خستگی روحی باید جند بیداستر  مخمر جو، دانه های اسفند، اسپرزه، بسفایج، افتیمون شامی، مغز ناخنکا، انیسون، انتقوزه، آویشن شیرازی، بابونهای شیرازی، بادآورد، گل بنفشه، پودینه، رازیانه، جاوشیرخشک، شحم حنظلی، گل خطمی، زعفران، شیرین، تخم کاسنی، کنجد، بومادران، نخود، میعه سایله و مصطکی رومی را به نسبت مساوی، مخلوط کرده، بعد نرم بسایید. هر صبح و عصر یک قاشق شربت خوری از آن را در دهان بریزید و با آب یا آب میوه ی نوشابه کومبوچا میل فرمایید za4-1129

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد