کاهش دادن اضطراب و نگرانی با دوش گرفتن اصولی…


کاهش دادن اضطراب و نگرانی با دوش گرفتن اصولی…

کاهش دادن اضطراب و نگرانی با دوش گرفتن اصولی...

 

کاهش دادن اضطراب و نگرانی

 هنگام شب قبل از رفتن به رختخواب حداقل ده دقیقه در وان پراز آب در حمام حالت استراحتی به تمام اعضای بدن خود بدهید. این عمل از نگرانی شما میکاهد.(متأسفانه حالت تشویش و نگرانی بیشتر در صورت شما نمایان می شود.) در این مدت عضلات منقبض خود را آرام و شل  کنید. حتی می توانید با این عمل فشار و افسردگی خود را تسکین دهید. چرا شما از این کار ساده که زیبایی شما را صد چندان می کند، و در عین حال ساده و راحت می باشد سرباز میزنید؟

استحمام دروان و یا صرفاً دوش گرفتن کدامیک مؤثرتر است؟

 اگر برای شما امکانپذیر است از دوش گرفتن سریع در هنگام صبح صرف نظر کنید. در عوض شب قبل از رفتن به رختخواب در وان آب حمام برای مدتی دراز بکشید، و عضلات خود را شل کنید. شمع های خوشبو روشن کنید و به موزیک مورد علاقه تان گوش بدهید. آرامش داشتن در وان گوش دادن به موزیک آرام و لذت بردن از نور و بوی شمعها زیبایی شما را صد چندان می کند.

تأثیر استحمام در وان آب

 همانطور که در وان حمام دراز کشیدهاید، دهانه  رحم را شل کنید. این مسئله ثابت شده است

که در وان آب دراز کشیدن و شل کردن عضلات، هم سبب تغییر روحیه و شادابی می شود و هم به بهتر خوابیدن شما کمک میکند. به علاوه این کار به شروع قاعدگی شما نیز کمک میکند.

درجه حرارت آب را مد نظر داشته باشید.

 آب وان باید گرم و مناسب و خیلی داغ نباشد، زیرا آب زیاد داغ به جای آنکه به شما انرژی بخشد از انرژی شما میکاهد و سبب خشکی پوست می شود.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد