کاهش ورم با گیاه خاکشی (Dscurania sophia)


کاهش ورم با گیاه خاکشی (Dscurania sophia)

کاهش ورم با گیاه خاکشی (Dscurania sophia)

 خاکشی (Dscurania sophia)

اسامی عمومی دیگر: خاک شیر، خبه، سفتره، شلغم پی، سماره.c نامهای علمی دیگر: سیسم بریوم سوفیا (Sisymbrumiriosophia). نام خانواده: خانوادهٔ شب بو (Cruciferae).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: دانه.مواد متشکله موثر: گلیکوزیدها (ساپونین، فلاونوئید، کاردنولید)، گم، موسیلاژ، چربی، قند، املاح معدنی (پتاسیم، کلسیم، سدیم، منیزیم، گوگرد، فسفر، آهن، هالوژنها) و پروتئین.خواص درمانی: خاکشی را به عنوان ملین، مدر، خلط آور توصیه نموده و آن را در اختلالات گوارشی، گرفتگی صدا و جهت کم کردن احتقان و ورم به کار میبرند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: در طب عوام خاکشی را به صورت یخمال جهت رفع عطش و ضد استفراغ و جوشاندهٔ آن را به عنوان ملین به کhfgthgfار میبرند. همچنین آن را به عنوان تببر، خلط آور، صفراآور، مدر، مقوی معده و قوهٔ باه مفید دانسته و جهت برطرف کردن ترشحات زنانگی توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار ۹-۳ گرم روزی سه بار به صورت خیسانده - جوشانده و یخمال آن را در موارد فوق مصرف نمایید.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد