کاهش وزن به سرعت برق و باد در طب سنتی!


کاهش وزن به سرعت برق و باد در طب سنتی!

کاهش وزن به سرعت برق و باد در طب سنتی!

لاغر کننده ها

چاقی یک نوع بیماری است و یک نوع بیگاری زیرا آدم چاق بایستی در زیر این بار گران رنج برده و حتی جرأت گفتن یک جمله معترضه ای هم نخواهد داشت و شب و روز مانند حتمال بی مزدی بایستی تسلیم این همه بار اضافی باشد. یک چاق آیا می داند که حمال کیست با عرض پوزش می توان گفت که حمال کرم ها آیا جز این است که بدن آدمی پس از مرگ خوراک و طعمه کرم ها خواهد بود پس بی جهت نیست که گفته اند (حمال کرم ها).برای تخفیف گوشت های زیادی چه باید کرد؟سئوال این است که گوشت های اضافی را چه باید کرد؟ جواب برای برقراری تعادل، بایستی اضافه را کم کرد، این اضافه باری از چه انباری بر دوش چاق ها گذارده شده است؟مسلماً از انبار غذاها پس بایستی این اضافه بار به انبار غذاها پس داده شود، راه پس دادن جست؟به آسانی میتوان گفت، کم گرفتن؟

از آنچه تاکنون مصرف شده است باید کاست چه از نوع خوردنی و چه از نوع آشامیدنی، بعضی ها فقط از یک وعده غذا مقداری می کاهند و کمتر مصرف می نمایند. به خیال اینکه راه مبارزه با چاقی است، اینان چون گرسنه می شوند در نوبت بعدی می خورند تا سیر شوند. مثلاً صبحانه را کم کرده در عوض به نهار می افزایند، این است که لاغر نشده بلکه چاق تر هم می شوند، راه صحیح و درست این است که از تمام نوبت های غذا کاسته شود به خصوص غذای شب.

درمان چاقی

باید داروهای مدر و مسهل مصرف نمود و تقلیل خواب نمایند. اضافه کردن کار در حد توانایی و مالیدن روغن شبت یا روغن قسط به همه اندام ها در حمام و ماندن زمانی بیشتر در حمام و خوابیدن بر روی بستر نسبتاً سفت و تحمل ریاضت نسبت به غذاها و نشستن در جای گرم اگر مقدور باشد در آفتاب و آنچه در چاق شدن گفته شد عکس آن را در اینجا به کار برند.خوردن ارزن، ذرت، جو، سرکه، پیاز، پنیر و ماهی شور،بادیان ۲۰ گرم لاک مغسول ۱۰ گرمزنیان ۲۰ گرم مرزنجوش ۵ گرم سداب ۱۰ گرم بوره ارمنی ۵ گرم زیره ۱۰ گرمهمه را ساییده، ۲/۵ گرم صبح و ۲/۵ گرم شب کفلمه نمایند.هر روز صبح ۲/۵ گرم لاک مغسول را در ۲ قاشق سرکه حل کرده با آب گرم میل نمایند. شب ها زراوند یا جنطیانا یا تخم کرفس ۲/۵ گرم کوبیده موقع خواب میل نمایند به طور کلی کم کردن یک وعده غذا و سیر نخوردن در نوبت بعدی خود باعث لاغر شدن است.نکات زیر برای لاغر شدن اهمیت به سزایی دارد:۱- خوراک از لحاظ حجم زیاد و از غذاییت کم باشد.۲ - قبل از غذاخوردن، شستشوی پیاپی انجام دهند (به وسیله حمام).۳- ورزش سریع و تند انجام گیرد.۴- مالیدن روغن های گدازنده.۵ - خولنجان، تریاق و سرکه همراه شرناشتا مصرف شود.۶- خوردن آب سیبزمینی روزی ۲ لیوان یکی صبح و یکی عصر، 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد