کراهت رد کردن بوی خوش


 کراهت رد کردن بوی خوش

 کراهت رد کردن بوی خوش

از حضرت صادق علیه السلام پرسیدند که آیا کسی میتواند بوی خوش را که برای او بیاورند رد کند، و قبول نکند، فرمود که سزاوار نیست او را که رد کند، کرامت را. در حدیث دیگر فرمود که بنزد حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام آوردند روغن خوشبوئی ، حضرت گرفتند و برخود مالیدند و در آنروز روغن مالیده بودند، بعد ازآن فرمودند که هرگز بوی خوش را رد نمیکنم . درحدیث دیگر منقول است که حضرت رسول صلّی اللّه علیه وآله وسلّم رد نمیکردند بوی خوش و شیرینی را که برای آن جناب میآوردند. از حسن بن جهم منقول است که گفت رفتم بخدمت حضرت رضا علیه السلام برای من ظرفی که در آن مشک بود آورد و فرمود که بردار بخود بمال قدری برداشتم مالیدم فرمود، که دیگر بردار و در گود پائین گردن خود بمال برداشتم و مالیدم پاره دیگر ماند فرمود که این را هم بدانجا بمال مالیدم ، بعد از آن فرمود که حضرت امیرالمؤ منین علیه السلام میفرمود که رد نمیکند، کرامت را مگر خر. گفتم کرامت کدامست ؟ فرمود، که بوی خوش و بالشیکه برای نشستن و تکیه کردن تواضع کنند و مانند آن .خود معطر بودن، نیک است و تنها استفاده از آن در وضعیتی خاص، تحریم شده است. به بیان دیگر، این‏گونه نیست که استعمال عطر و ادکلن در مکانی مجاز و در مکان دیگر غیرمجاز و حرام باشد؛ بلکه حتی در پستوخانه و آشپزخانه نیز اگر برای خوشایندی دیگران (نامحرم) انجام گیرد، حرام است. استعمال آن در مواردی که باعث خوشایندی و جلب توجه و استشمام نامحرم گردد، حرام است؛ هر چند در آشپزخانه باشد. لذا خانم ها نیز می‏توانند در هر مکانی از آن استفاده کنند؛ مگر جایی و یا به کیفیتی که مورد استشمام و جلب نامحرم قرار گیرد. از این رو، استفاده از بعضی عطرها که فقط خودِ فرد، بوی خوش آن را احساس می‏کند (یعنی عطرهای ملایم و خفیف که دیگران آن را احساس نمی‏کنند) برای خانم‏ها اشکال ندارد؛ به خصوص اگر چادر می‏پوشند. در واقع اگر دیگران (نامحرم) این بوی خوش را احساس نکنند، نه تنها مرتکب حرام نشده‏اند؛ بلکه به ثواب نیز نائل گشته‏اند. کافی است از عطرها و ادکلن‏های خفیف و ملایم استفاده کنند؛ به ویژه استعمال بوی خوش، به هنگام نماز و برای همسر ثواب بسیار دارد. اگر دقت کنید، این حالت اختصاص به عطر و ادکلن ندارد؛ بلکه هر وسیله و کاری اگر با رعایت شرایط به کار گرفته و استفاده شود، پسندیده است. متأسفانه بسیاری از خانم ها در جامعه ما نسبت به این موضوع بی تفاوت هستند و نه تنها در هر محیطی از عطرهای تند استفاده می کنند بلکه آن را وسیله ای برای جلب توجه قرار داده اند، و سر اینکه بوی عطرشان خاص و تک و مشام نواز باشد با هم رقابت دارند و هزینه های زیادی را صرف آن می کنند، اینجاست که این عمل مستحب شکل یک عمل حرام را به خود می گیرد که مورد نفرت خداوند و مایه لعنت فرشتگان می شود. استفاده کردن زن از لوازم آرایشى از قبیل: استعمال عطر، کرم، سرمه، حنا و... اشکال ندارد ولى باید آن را در برابر نامحرم بپوشاند از نظر اسلام زن فقط مى‏تواند براى شوهر و محارمش زینت کرده و خود را آرایش دهد؛ اما در هنگام بیرون رفتن از منزل و بین نامحرمان این کار جایز نیست و باید خود را کاملاً بپوشاند و بین اقسام و موارد آرایش فرقى نیست؛ چه براى چشم باشد و چه ابرو و...

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد