کسانی که بد خواب هستند دستورات زیر را مورد عمل خود قرار دهند


کسانی که بد خواب هستند دستورات زیر را مورد عمل خود قرار دهند

کسانی که بد خواب هستند دستورات زیر را مورد عمل خود قرار دهند

 اطاق خواب باید هوای سالم و تازه داشته باشد و تشک نرم و راحت و باروکش باید سبک و گرم باشد و لباس خواب باید کاملاً سبک و گرم و راحت باشد و تنگ نباشد در موقع خوابیدن باید به پشت خوابیده و یا برای آسان نمودن کار قلب بهتر است به پهلوی راست بخوابید و از گذاشتن متکا ریز سر باید احتراز کرد و بیک بالش نرم و مناسب اکتفا کرد تنها اشخاصی مبتلا بامراض قلبی یا مجاری تنفسی در موقع خوابیدن سرشان را بالا تر از سطح بدن قرار دهند.حتی المقدور نباید گذاشت که بیخوابی مسلط شود زیرا هر چقدر بی خوابی کهنه و مزمن شود همانقدر مرتفع نمودن آن مشکل میشود قبل از همه باید علت العلل آن معلوم شود ممکن است بی خوابی در اثر عارضه ای در عضوی از بدن باشد مانند: هضم بطی، سوزشی معده و فشار خون یا اختلال در مجاری ادرار مخصوصاً در مردها پس از سن پنجاه سالگی و در زنها ضعف و ناتوانی زهدان اختلال در کار غدد عوارضی کبدی زیادی مقدار اوره که ممکن است اعلام خطر برای یک مرضی عفونی باشد. وقتی بی خوابی مربوط بعمل هیچ کدام از اعضاء نباشد باید برای معالجه به متخصص اعصاب مراجعه نمود زیرا با رشته اعصاب که در کمال ظرافت و حساسیت است نمیتوان بازی کرد متخصص اعصاب پس از آزمایش های طبی رشته اعصاب سمپاتیک را تحت دقت قرار میدهد و در مورد عکس العمل های روانی آن مطالعه میکند و نوع بی خوابی را دقیقاً معلوم می نماید و یا ضربهای که روی زانوهای مریض وارد می آورد تکان عصبی را میسنجد و همچنین ناراحتی های روحی مریض را از قبیل وسوسه و ترس و اضطراب و فکر و دردسر و گرفتاریهای زیاد و غیره را تحت مطالعه قرار میدهد و مطابق نوع بی خوابی مورد معالجه آن تفاوت میکند. آنهائیکه مبتلا به بی خوابی خفیف هستند باید اعصاب خود را آرام بگذارند و موقتاً غم و غصه، اضطراب خود را فراموش کنند و برای آرام کردن اعصاب با کمی اراده و تمرین می توان موفق شد ابتداء فکر خود را فقط باین کار متوجه سازید و ده یا پانزده نفس عمیق بکشید و هر دفعه که نفس میکشید آرام و آهسته هوای داخل ریه خود را تخلیه کنید و چون خوابیدن یک عمر استراحت کامل است که در آن باید فشردگی و انقباض عضلات وجود نداشته باشد لذا به پشت دراز بکشید و تمام عضلات خود را از شست پا گرفته تا ریشه های مو از نظر بگذرانید تا اینکه تمام بدن شما کاملاً راحت باشد هر دو دست از اتصال ܚܕܝ تا کف دستها را در امتداد بدن قرار داده ران های پاراموازی هم قرار دهید و - ابا دقت و نظم شل بنمائید البته این کار در دفعه اول مشکل استولی در اثر ممارست و پشتکار موفق خواهید شد. وقتیکه در خواب هستید خود را بمثابه یک پارچه نرم در آورید فاتح شوید. زیرا بزودی بخواب شیرینی خواهید رفت.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد