کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر / قسمت اول


کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر / قسمت اول

کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر 

  کشش به طرفین سبب ایجاد فضایی بین شکم و قفسه سینه شده و فشار وارد آمده بر اعضای شکمی را کاهش میدهد. این حرکات سبب تنفس بهتر شده و استقامت بدن را افزایش میدهد تا شما در کل احساس بهتری داشته باشید. بهتر است نکات زیر را در حین انجام این تمرینها مد نظر داشته باشید:
  • استخوان لگن خاصره باید در مرکز قرار گرفته و نشیمنگاه و شکم نیز منقبض باشند تا محافظ ستون فقرات بوده و از ایجاد خمیدگی در پشت جلوگیری کنند.
  • شانه ها و لگن خاصره باید در طول تمرین در یک راستا قرار گیرند تا در حین اجرای حرکت تمایل به جلو یا عقب نداشته باشند. گردن نزدیک کرده، سبب انقباض در گردن شوید.
کشش ابتدایی-با حرکات ساده و اولیه کشش کار را شروع می کنیم تا هم بدنتان آمادگی لازم برای حرکات دشوارتر را پیدا کند وهم سبب کشیدگی ستون فقرات شود. پاهای خود را موازی و به عرض شانه باز کرده، استخوان لگن خاصره را صاف و شکم و لگن نیز منقبض باشند.-همانطور که دست ها را بالا می برید دم انجام دهید. کف دست ها به سمت هم باشند. بازدم انجام  دهید .-دم گرفته و دست راست را به سمت بالا بکشید، طوری که قسمت راست بدنتان کشش را احساس کند. فرض کنید با یک طناب دست راستتان را به بالا می کشند.-کشش را با بازدم پایان دهید.-همین حرکت را با سمت چپ بدنتان انجام دهید و بازدم حرکت را پایان دهید.-تنفس و کشش را به همین صورت ادامه دهید اما مراقب باشید که وزن خود را به آن سمتی که کشش در آن انجام نمی گیرد نیاندازید. وزن خود را بین دو پا تقسیم کنید.-با کشش هر دو دست به سمت بالا، بازدم انجام داده و حرکت را به پایان برسانید.-دست ها را به پایین آورده و شانه های خود را به سمت عقب و جلوچرخش دهید .کشش به طرفین-در حالت تعادل کامل بایستید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز نمایید. استخوان لگن خاصره در امتداد نمایید. شانه های خود را به پایین بیاندازید طوری که دست ها در اطراف بدنتان کاملا  آزاد و رها باشند.-با دم بدن خود را صاف کرده و با بازدم به سمت راست متمایل شوید به طوری که کشش را در ماهیچه های سمت چپ خود احساس کنید.-با دم به مرکز برگشته اما همچنان باسن و شکم خود را منقبض نگه دارید. در وسط کمی مکث کرده و بدن خود را صاف کنید. با بازدم به سمت چپ خم شوید.-دم انجام داده و به وسط برگردید.-برای هر طرف دو بار دیگر این حرکت را ادامه دهید.۱.تا جایی که می توانید سعی کنید باسن و استخوان لگن شما حرکتی نداشته باشند. تا جایی که می توانید خم شوید و کشش را انجام دهید اما مراقب باشید. پای دیگر از زمین بلند نشود و یا وزن خود را به یک سمت نیاندازید. شما می خواهید کشش انجام دهید نه اینکه بر روی یک پا تکیه کنید.- کشش های ایستاده به طرفین جهت تنفس بهتر / قسمت دوم   

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد