کشف آنتی دیابت در سال های اخیر


کشف آنتی دیابت در سال های اخیر

کشف آنتی دیابت در سال های اخیر

بوقناق و زول دو گیاه خاردار آنتی دیابت است که به بوقناق در فارسی خارزن بابا،چرخه، به زبان آذری؛ بوقناق در کتب سنتی: شکاعی و شوکهٔ البیضا نامبرده می شود. از این دو گیاه در طب سنتی معمولاً از ریشه و میوهٔ آنها استفاده میشود. در قاعدهٔ میوهٔ بوقناقی مانند کنگر فرنگی مقداری اینولین وجود دارد و به همین دلیل این گیاه را کنگرفرنگی وحشی میگویند. عرق بوقو زول از نظر طبیعت در طب سنتی گرم و خشک است و عده ای نیز آن را سرد گفته اند و خوردن آن خشک کنندهٔ رطوبت ها و ضد سم أست. در آذربایجان بوقناق درمورد تب های نوبه از جوشانده ۲۰-۳۰ گرم ساقه و ریشهٔ تازهٔ آن گیاه در ۵۰۰ گرم آب استفاده میکنند. عرق زول و بوقناق تأثیر مستقیم برفعالیت های آنزیمی کبد داشته و برای پاکسازی کبد از سموم و باز کردن مجاری کبدی مفید هستند و بر غدد فوق کلیه اثر مفید و مؤثر و در همکاری با کبد مفید برای افزایش انسولین و فعال کردن لوزالمعده و کاهش قند خون و درمان دیابت اثر شگفت آوری داشته و برای دستگاه گوارش، درمان کولیت وفعال کردن کبد و تولیدصفراوریختن آن در اثنی عشر روده و تجزیه و تحلیل چربی ها کارایی بسیار مؤثر و مفیدداردعرق این دو گیاه پوست و عروق پوستی را بازوپوست را شفاف می سازد.جوش صورت را به علت فعال کردن و پاکسازی کبد و تصفیهٔ خون از بین می برد. برای نفخ معده و روده بسیار مؤثر است. اثرات فارماکولوژیک و دارو درمانی این دو گیاه که در عصاره و عرق آنها متمرکز است توسط اینجانب در سال ۱۳۷۵ پس از یک سلسله تحقیقات و آزمایشهای بالینی برافراد دیابتی کشف گردید که در خلال این پژوهش ها متوجه شدم برخلاف پژوهش های بالینی طب نوین که فقط بر کاهش قند خون افراد تأکید دارد، این دو گیاه و عرق آن (بوقناق و زول) بر فعال کردن و پاکسازی کبد و غدد فوق کلیه اثر بیولوژیک داشته و موجب تحریک و ترشح انسولین از لوزالمعده می گردد. در مدت ۱۷ سال تحقیقات بالینی به عطاری ها و همکاران پزشک طب سنتی توصیه گردید تا این عرق را برای افراد دیابتی مورد استفاده قرار دهند که نتایج درخشان آن امروزه فراگیرشده است.آنتی دیابت (انسولین طبیعی و ارگانیک) که براساس فرمول خاص و ترکیبی متناسب تهیه و از گیاهان یاد شده و ارگانیک است، بهترین گزینهٔ درمانی برای دیابت می باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد