کف کردن دهان خود را برطرف کنید


کف کردن دهان خود را برطرف کنید

 کف کردن دهان خود را برطرف کنید

درمان کف کردن دهان:

اگر دهانتان کف میکند بعد از هر غذا یک فنجانآب دمکرده ی برگ درخت توت سیاه را صاف و شیرینکرده و بنوشید.27210145187144161312503921711217744416038

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد