کلیاتی از فشار خون


کلیاتی از فشار خون

کلیاتی از فشار خون  

 فشار خون شریانی بالا را میتوان به عنوان مهمترین مسأله ای که بهداشت عمومی کشورهای پیشرفته را تهدید می کند، قلمداد نمود. این اختلال، بسیار شایع است و با آن که علائم مشخصی ندارد، اما به راحتی قابل تشخیص است و اگر درست پیگیری شود، میتوان آن را بطور کامل درمان نمود و برعکس، درصورت تأخیر در درمان و عدم پیگیری ممکن است عوارض خطرناکی ایجاد کند.بنابراین اگر آموزش صحیح و اصولی دربارهٔ علل، نحوهٔ کنترل و درمان آن داده شود، خطر بروز عوارض آن کاهش می یابد. هرچند امروزه علم پزشکی، اطلاعات بسیاری راجع به فرایند سلولی ایجاد فشار خون بالا، کسب کرده است امّا هنوز ۹۰ تا ۹۵ درصد علل آن همچنان ناشناخته باقی مانده است و همین مسأله مانع درمان صحیح و کامل آن می شود.

تعریف فشارخون

یک سؤال برای بسیاری افراد مطرح می شود و آن این است که چه درجه فشارخونی را برای یک فرد درحد طبیعی یا بیماری بدانیم. باید گفت که این پرسش، پاسخ مشخصی ندارد. البته پزشکان مقادیری را به عنوان قراردادهای بین المللی، تعیین کرده اند تا براساس آنها، افرادی که در معرض بیماریهای قلبی - عروقی قرار دارند، شناسایی و معالجه گردند. بطورکلی تعریف «فشارخون بالا بسته به این که یک فرد از چه سن، جنس، نژاد یا دارای چه فشارخونی باشد، در ابتدا لازم است بدانید که دو عدد در اندازه گیری فشارخون، بیشتر مدّنظر هستند که عبارتند از: فشارخون و سیستول و دیاستول که در اصطلاح فشارهای «بالایی» و «پایینی» گفته میشوند. این فشارها با ایجاد بیماریهای قلبی - عروقی ارتباط نزدیکی دارند؛ مثلاً کسانی که فشارخون «دیاستول» (پایین) بالای ۹۰ میلی متر جیوه دارند، با درمان کافی میتوانند به میزان قابل ملاحظه ای از بیماریهای قلبی - عروقی خود بکاهند. بنابراین، چنین افرادی حتماً باید تحت درمان قرارگیرند و نیز کسانی که فشار سیستولى،بالایی دارند باید بدانند که در معرض خطر ابتلاء به بیماری های قلبی هستند و باید به فکر درمان فشارخون خود باشند. در واقع زمانی می گوییم کسی فشارخون بالا دارد که حدّاقل دوبار، در دو معاینهٔ جدا از هم -که معمولاً به فاصلهٔ یک هفته صورت می گیرد - فشارخون بالا داشته باشد.در بزرگسالان فشار دیاستولی کمتر از ۸۵ میلیمتر جیوه، طبیعی محسوب میشود. بین ۸۵ تا ۹۵ مقدار بالای طبیعی، بین ۹۰ تا ۱۰۴ فشارخون بالا در حذ خفیف، بین ۵ ۱۰ تا ۱۱۴ فشارخون متوسط و ۱۱۵ یا بیشتر، فشارخون بالای شدید مچسوب میشود. در صورتی که فشار دیاستولی، کمتر از ۹۰ میلی متر جیوه باشد، فشار سیستولی، معیار تشخیص وجود یا عدم فشارخون بالا میباشد. در این شرایط،اگر فشار خون سیستول کمتر از ۱۴۰ باشد  باشد  فشار خون فرد طبیعی استبین ۱۴۰ تا ۱۵۹ در حدود بالا و اگر بیشتر از ۱۶۰ باشد فشارخون سیستولی بالامحسوب می شوداگر فردی دارای فشارخون باشد اما این حالات، همیشگی نباشد، این فشارخون   را متغیر میگویند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد