کلیاتی از گیاه ترب (Rhaphanus sativus)در طب سنتی…


کلیاتی از گیاه ترب (Rhaphanus sativus)در طب سنتی…

کلیاتی از گیاه ترب (Rhaphanus sativus)در طب سنتی...

ترب (Rhaphanus sativus)

اسامی عمومی دیگر: تربزه، فجل، فجل مزروع.نام های علمی دیگر : (Rhaphanus sativus) %d8%aa%d8%b1%d8%a8نام خانواده: خانوادهٔ شب بو (Cruciferae).نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: ریشه (میوه)، برگ، دانه.مواد متشکله موثر: دانه: فنیل، اتیل ایزتیوسیانات، روغن فرار، آنزیم، روغن ثابت.خواص درمانی: دانه و برگ آن را به عنوان مدر، ملین و حل کنندهٔ سنگ کلیه، مثانه و صفرا توصیه کرده اند. ریشهٔ آن را به عنوان ضد اسکوربوت، نیرو دهنده و مدر مورد استفاده قرار میدهند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: ترب را جهت رفع نزله های ششی، سیاه سرفه، بیماریهای سنگ کلیه و مثانه و سنگ صفرا، زیاد کنندهٔ ادرار، ضد قولنج های کبدی و روماتیسم توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: ریشهٔ تازه به مقدار 60-30 گرم ،  دانهٔ آن را به مقدار 4-2  گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد