کلیاتی درباره اختلال اسکیزوافکتیو


کلیاتی درباره اختلال اسکیزوافکتیو

کلیاتی درباره اختلال اسکیزوافکتیو

  این اختلال دارای ویژگی های اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی است. میزان شیوع این اختلالی کمتر از یک درصد میباشد و در زن ها شایعتر است. سن شروع در زن ها (مثل اسکیزوفرنی) دیرتر از مردها است. مردهایمبتلا بیشتر رفتار ضداجتماعی نشان داده و دچار عواطف سطحی یا نامتناسب هستند.علت شناسی علت این اختلالی مشخص نیست ولی ۴ الگو ذکر شده است: ۱) اختلالاسکیزوافکتیو ممکن است نوعی از اسکیزوفرنی یا اختلالات خالقی باشد، ۲) این بیماران ممکن است که هم دچار اسکیزوفرنی و هم اختلال خالقی باشند، ۳) این اختلال ممکن است پدیده ای مستقل از اسکیزوفرنی یا اختلالات خلقی باشد، ۴) محتمل ترین نظر این است که اختلالات اسکیزوافکتیو گروه ناهمگونی بوده که در برگیرنده هر ۳ احتمال قبلی میباشند. یک نتیجه گیری منطقی حاکی از این است که بیماران مبتلا به اختلال اسکیزوافکتیو گروهی ناهمگون هستند که در آن برخی دچار اسکیزوفرنی باعلائم بارز عاطفی، بعضی دچار اختلال خلقی باعلائم ہارز اسکیزوفرنیک، و بالاخره گروهی که دچار یک سندرم بالینی مشخص می باشند.علائم بالینی علائم و نشانه های این اختلال مجموع علائمی است که در بیماری های اسکیزوفرنی، مانیا و افسردگی دیده می شود. علائم اسکیزوفرنیک و عاطفی ممکن است به طور همزمان یا متناوب پدیدار شوند. علائم پسیکوتیک ممکن است هماهنگ یا ناهماهنگ با خلق باشند.سیر و پیش آگهی سیر و پیش آگهی این اختلال کاملاً متغیر است. میزان بروز خودکشی در این بیماران احتمالاً ۱۰ درصد است. مبتلایان به اختلال اسکیزوافکتیو، دارای پیش آگهی بهتری نسبت به اسکیزوفرنیک ها و پیش آگهی بدتری نسبت به مبتلایان به اختلالات خلقی هستند. مواردی که با پیش آگهی بد شروع تدریجی، فقدان عوامل زمینه ساز، بارز بودن علائم پسیکوتیک خصوصاً از نوع منفی، شروع زودرس، سیر بدون بهبود، و سابقه مثبت خانوادگی از نظر اسکیزوفرنی هستند.درمان اقدامات درمانی در اختلالات اسکیزوافکتیو مشتمل بر بستری کردنبیمار در بیمارستان، استفاده از داروهای ضد جنون، و مداخلات روانی - اجتماعی میباشد. در درمان داروئی می توان از داروهای ضد مانیا و افسردگی استفاده کرد. در صورت اثربخشی نبودن این داروها ممکن است از داروهای ضد جنون استفاده شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد