کلیاتی درباره اختلال شخصیت نمایشی


کلیاتی درباره اختلال شخصیت نمایشی

کلیاتی درباره اختلال شخصیت نمایشی

 کلیات خواست عمده شخصیت نمایشی «روی صحنه بودن» در هر زمان است. نمایشگری، هیجانی بودن افراطی و نیاز به جلب توجه همه، مشخص کننده سبک زندگی این افراد است. شیوع اختلال نمایشی حدود ۲ تا ۳ درصد است و در زنان شایعتر میباشد.ویژگی های بالینی مبتلایان به شخصیت نمایشی، رفتار توجه طلبانه بارزی از خود نشانمیدهند. رفتار آنان واکنشی است و خود را به شکل سلطه جوئی در مباحث گروهی از طریق سخنرانی پرهیجان و اغراق آمیز در مورد رخدادهایی که دیگران ممکن است اشاره ای گذرا به آنها بکنند نشان میدهد. هرآنچه برای آنان روی دهد رخدادی مهم است که به نظر خودشان مورد علاقه شدید دیگران هم میباشد. رفتار اغواگرانه و خیال پردازی جنسی در آنها شایع است اما روابط شخصی آنها سطحی و زندگی جنسی آنها گذرا است. بر روابط بین فردی، شخصیت نمایشی بسیار ساده لوح است؛ روابط وابستگی غیر واقع گرایانه برقرار می کند و انتظار الطاف غیرمنطقی از دیگران دارد.سیر، پیش آگهی، درمان و مراقبت پرستاری با گذشت زمان علائم شخصیت های نمایشی کاهش مییابد. این بیماران طالب هیجان هستند و ممکن است خود را درگیر مسائلی قانونی ساخته، به سوءمصرف داروها دست بزنند. .و پی مبالاتی جنسی نشان دهند. مبتلایان غالباً از احساسات واقعی خود بی خبرند، بنابراین تصریح احساسات درونی آنها یکی از فرآیندهای مهم درمانی است. رواندرمانی تحلیل گرادرمان انتخابی این بیماران می باشد. گاه جهت کنترل علایم از درمان داروئی نیز استفاده می شود. مثلاً داروهای ضد افسردگی برای درمان و داروهای ضد جنون برای حالات مسخ واقعیت و فریفتارها (ایلوزیون ها) تجویز می شوند. پرستار باید از یک رویکرد قاطع و توأم با همدلی، و درعین حال با ایجاد محدودیت در رفتارهای اغواگرانهٔ بیمار، استفاده کند. در ارتباط با زنان مبتلا، پرستار باید از طریق به وجود آوردن یک عکس العمل مناسب و مادرانه به انگیزش های رقابتی آنها عکس العمل نشان داده و به آنها کمک نماید. همچنین پرستاران مرد اگر می خواهند که به بیمار کمک کنند آنها نیز باید رفتارشان مادرانه (یعنی مراقبت دهنده - رفتاری بدون جنبه های جنسی) باشد. چنین درمانی موجب تشخیصی رابطه بیمارگونه دورانکودکی بیمار با مادرش می شود که می تواند کمک بسیار بزرگی در درمان او باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد