کلیاتی درباره استحمام/ قسمت اول


کلیاتی درباره استحمام/ قسمت اول

کلیاتی درباره استحمام

 

وظیفه پوست بدن تنها پوشانیدن بدن نیست بلکه خدمت مهمتری دارد که عبارت از برطرف کردن بعضی مواد که برای بقای صحبت لازم است میباشد. لذا برای اینکه پوست بدن بتواند بوظائف خود عمل نماید باید همیشه آنرا وسیله آب پاک و نظیف نگهداشت که ایفای وظیفه منوط به پاکی و نظافت جلد آب خیلی سرد نهایت مضر است. الا جهت مرض داء الرقص و بعضی امراض مفید است.

و بعلاوه آب را باید بر بدن ریخت نه اینکه داخل آب رفت. در فصل گرما درجه حرارت لب دریا و رودخانه و قنوات در ممالک معتدله ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد است. استحمام در آب باین درجه برای هر کس مفید و استحمام در آب دریا باعث تقویت اعصاب، استعداد مرض خنازیر را هم محو و بنیه را تقویت می نماید. زیرا در آب دریا از انواع نمک مخلوط و نیز هوای

مجاور بر سطح دریا صاف و لطیف و این دو وسیله برای بدن بسیار مفید میباشد.

استحمام در آب رودخانه جهه اطفال خردسال و مردان پیر و اشخاص مریض مضر است. استحمام در آب شیر گرم که از درجه ۲۴ تا ۳۴ باشد جهه نظافت و پاکیزگی بدن از اقسام دیگر بهتر و مفیدتر است و باعث رفع ستی نسوج بدن و اعصاب بوده و آرامش مخصوصی در بدن نمودار می شود. استحمام باین قسم هر وقت و در هر سن مخصوصا زنان و مردان صفراوی عصبی و حرارتی نهایت مفید و کسانی که از امراضی جلدی یا سوء هضم ناراحت باشند نیز سودمند است. استحمام با آب شیر گرم اگر از حد اعتدال نگذرد مفید و سختی پوست و خشونت الیاف را زایل می نماید. آب گرم از ۳۵ درجه بالاتر باشد استحمام در آن خون را بطرف پوست بدن میکشد و بدن انحراف و بی آرامی میدهد عادت و تکرار باین ترتیب استحمام مضر است.

۱- در حالت عرق استحمام در آب سرد نهایت مضر است.

۲- موقع دخول در آب تمام بدن را بیکدفعه باید داخل آب نمود

۳- صبح که معده خالی است و همچنین عصر که پنج ساعت از صرف غذای ظهر گذشته این فاصله برای استحمام نیکو است.

۴- در اوقات خیلی گرم روز استحمام مناسب نمیباشد.

۵- بعد از استحمام بلافاصله بدن را خشک و لباسی پوشیده قدری راه . بروند

ولی نباید فراموش کرد که منطقه تنفسی پوست بدن منطقه بسیار ، وسیعی است باین توضیح که این پوست نرم و لطیف بدن انسان را سراسر فرا گرفته و دامنه ای مسئولیت خود را تا همه جا پهن کرده است باید دانست که برنامه فعالیت پوست بدن انسان اندکی پیچیده و غامض است.

پوست بدن مایک حق عظیم حیاتی برگردن ما دارد که نمیتوان آنرا سبک شمرد پاره ای از مواد سمی در بدن انسان بوجود میآید که اگر پوست بدن بدفعش همت نگمارد همان مواد سمی کافی است به زندگی انسان خاتمه دهد. این عرق که از مسامات بدن بدر میآید از لحاظ تنظیف و تهذیب بدن درست به منزله  ادراریست که کلیه ها بخارج سرازیر میکنند. بنابراین وظیفه پوست بدن انسان با وظیفه کلیه ها همسری و همدوشی کامل نشان میدهد.

کلیه ها به قلب و کبد کمک میکنند اما خودشان هم از ریه و پوست بدن کمک میگیرند. ریه ها هوای پاک را از فضا میگیرد و بخون می رساند و پوست بدن انسان هم در تهیه اکسیژن برای بدن چندان دست کمی از ریه ندارد هر چند فعالیت ریه علاوه بر جذب اکسیژن برای خون دفع کربن از خون نیز هست ولی نباید فراموش کرد که منطقه  تنفس بدن منطقه  بسیار وسیعی است.

کلیاتی درباره استحمام/ قسمت دوم


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد