کلیاتی درباره استحمام/ قسمت دوم


کلیاتی درباره استحمام/ قسمت دوم
ساده ترین تعریف برای پوست بدن ما این است که نامش را یک تن پوش سوراخ سوراخ بگذاریم و توضیح بدهیم که این تن پوش علاوه بر نگاهداری از عضلات در برابر حوادث خارجی وظائف خطیر دیگری را هم بعهده دارد. مهمترین وظائف وی ترشحات اوست که در ادامه  حیات و تامین بهداشت.بدن سهم عظیمی را دارا است. مهمترین ترشحات پوست بدن عرق است این ماده چرب و لزج از غده های مخصوصی میجوشد که کارشان حفظ طراوت و صفای بدن و موهای ما است. مسامات و سوراخ هائی که بر پوست بدن تعبیه شده فلسفه ای جز تهیه همین ترشحات ندارند و در آن هنگام که این سوراخها فرو بسته شوند دیگر فضولات داخل بدن آن دسته از فضولات که راهی جز منفذ پوست ندارند بدن را ترک نخواهند گفت و خواه و ناخواه مسمومیت خطرناک پدید خواهد آمد. ما چگونه سعی میکنیم که قلب و ریه و کبد و کلیه ی خود را از آسیب حوادث ایمن داریم.ما بچه جهت وظیفه داریم که برای ادامه حیاه خود قلبفعال و کبد پاک و کلیه  سالم داشته باشیم همان موجبات ایجاب میکند که در حفظ پوست بدن خود هم بکوشیم. مهمترین وظیفه  ما در برابر پوست بدن رعایت نظافت و پاکیزگی پوست و حفظ مسامات پوست از خطر انسداد است. پاره ای از پوست بدن ما زیر لباس پوشیدنی نیست مانند چهره ما، دست و پا و گلو و گردن ما، این قسمت از پوست که هدف حملات خارجی هستند باید بیشتر تحت رعایت قرار گیرند. بالای جان پوست ما چرک ها و پلیدی های هوا و زمین هستند که تا غفلت کنیم بر مسامات و روزنه های پوست بدن ما می نشینند و عمل ترشح را بی بوده و باطل میگذارند. امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا (ع) باین نکته مهم حیاتی در رساله ای خود با لحن بدیعی التفات می فرمایند و لزوم استحمام را خواه گرم و خواه سرد حکیمانه بیان میکنند.امام (ع) حمام گرم را ویژه نظافت و حمام سرد را بخاطر طراوت و نشاط مقرر فرموده است و رعایت فصول را ویژه در این دو استحمام خاطر نشان ساخته و بالاخره عمل حمام را انطور که حق تعریف ادا شود تعریف میکند آنجا که میگوید: سود حمام سود بزرگیست. حمام در بدن انسان اعتدال بوجود میآورد چرک ها و شوخ ها را از بدن فرو میریزد و اعصاب و عروق را نرم میکند و به اعضای بدن نیرو میبخشد و فضولات را میگذارد و پوست بدن را از عفونت ها و مواد عفونت انگیز می شوید. در بیان امام (ع) مقتضیات وقت و زمان کاملا رعایت و اعتنا شده چنانچه می خوانیم بالغتی که فرزندان ان عصر بتوانند معنی اش را دریابند فوائد حمام را شرح و وصفا داده است.امام در ضمن حمام از لوازم دیگری که در حفظ صحت بدن دخیل است یاد کرده و با یک لحن صد در صد فنی فورمول آن لوازم و اسباب را خاطر نشان ساخته است که چگونه باید نوره را تهیه دید و چگونه باید استعمال کرد و به چه ترتیب می توان از خطراتش ایمن ماند و در صورت وقوع خطر از چه راهیمیتوان به چاره اش کوشید. درباره خراشی که در احتراق نوره بر پوست بدن پدید میآید با بیان هراس دهنده ای سخن گفت تا مبادا این خراش ها را ناچیز انگارند و در نتیجه به بیماری های دیگری دچار شوند. این است تعلیمات عالیه ای امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا که کاملاً با موازین و اصول طب و بهداشت قرن بیستم منطبق است.کلیاتی درباره استحمام/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد