کلیاتی درباره شکستگی


کلیاتی درباره شکستگی

 کلیاتی درباره شکستگی 

   علائم شکستگی عبارتند از: درد، تورم، تغییر شکل در اندام یا عضو درگیر، کوتاه شدن بلندی اندام، حرکات غیرطبیعی و در بعضی موارد که خونریزی شدید همراه با شکستگی وجود دارد ممکن است حالت شوک نیز بروز کند.  آسیب های فیزیکی مستقیم یا غیرمستقیم به استخوان عامل اصلی شکستگی عضو محسوب می شود. تشخیصی در اکثر موارد به راحتی و به کمک عکسبرداری صورت میگیرد. نوعی شکستگی وجود دارد بنام شکستگی ترک های که بیشتر در بچه ها دیده می شود.  در این حالت دو قسمت شکسته استخوان (مانند چوب تر) از هم جدا نمی شود و تنها خمیدگی در آن ایجاد میگردد. شکستگی بسته زمانی است که پوست روی محل شکستگی سالم مانده و پاره نمی شود در حالی که در شکستگی باز یا مرکب پارگی پوست نیز وجود دارد و در این حالت خطر عفونت افزایش مییابد. ممکن است شکستگی همراه با عوارض متعددی باشد نظیر آسیب به مغز، عروق خونی یا اعصاب، کبد، ریه یا زمانی که همراه با شکستگی جابجایی در مفصل نیز وجود داشته باشد. شکستگی پاتولژیک به مواردی اطلاق می گردد که بیماری های سیستمیک یا اختلالات ساختمانی استخوان (مثل تومور، کیست یا پوکی استخوان بعد از یائسگی) سبب سست شدن آن و در نتیجه بروز شکستگی شود. در مواردی ممکن است قطعه ای از استخوان ضمن شکسته شدن در قطعهٔ دیگر فرو رود که به آن شکستگی فشرده گویند. درمان های اولیه شامل ثابت نگه داشتن عضو آسیبدیده و حفظ خونرسانی آن تا رسیدن به بیمارستان است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد