کلیاتی درباره غدد چربی


کلیاتی درباره غدد چربی

کلیاتی درباره غدد چربی

 جز چند مورد استثنایی بقیه غدد چربی مجرایشان در کنار موها باز میشود سلولهای غدد چربی به صورت چند لایه روی غشا پایه قرار گرفته اند و سیتوپلاسمشان محتوی لیپید است. این سلول ها به طریقه هالوکرین ترشح میکنند و ماده تراوش شده اسبوم نام دارد. وظایف سبوم عبارتند از: ۱) چرب کردن پوست ۲) اثر باکتریو استاتیک، ۳) حفظ حرارت بدن ۴) در هوای گرم از شکاف خوردن پوست جلوگیری میکنند. غدد تایسون : در سطح داخلی پره پوس و نوار حشفه یک نوع غله چربی ویژه به نام غده تایسون وجود دارد. که ترشحات روغنی شکل آن مسلماً اثر سرطانزایی دارد. زیرا در کشورهای غیر اسلامی که عمل ختنه انجام نمی شود آمار سرطان آلت تناسلی مردانه به مراتب بیشتر است. مو در پوست بیشتر نقاط بدن طبقه زاینده (بازالب + خاردار) از اپیدرم عمق در م فرورفته غده عرق، غده چربی و فولیکول مو را تشکیل میدهند، یک بافت همبند عروقی به شکل عدد ۸ در قاعده فولیکول دیده میشود و پاپیلا نام دارد. مواز تزاید سلولهای سطحی پاپیلا ایجاد می شود. به مرور زمان سلولهای بالاتر شاخی شده و کورتکس مو را به وجود میآورند رنگ مو نیز به خاطر وجود یا عدم وجود ملانین در طبقه قشری در درون سلولها است. هم قشر مو و هم سلولهایی که سطح قشر را میپوشانند حاوی گزانتین سخت (از جنسی ناخن) هستند و سلولهای Medulla، مرکز موکراتین هم دارند. فولیکول مو شامل دو پرده است: پرده خارجی که از بافت همبند درست شده است و پرده داخلی شامل سلولهای اپیدرم فرورفته به عمق میباشد. سلولهای سطحی این لایه مجاور مو قرار میگیرند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد