کلیاتی درباره پارافیلیاها (paraphilia) /قسمت اول


کلیاتی درباره پارافیلیاها (paraphilia) /قسمت  اول

کلیاتی درباره پارافیلیاها (paraphilia)

 پارافیلیاها نوعی اختلال جنسی هستند که در آنها اشیاء یا اعمال غیرعادی و نامتعارف برای تهییج جنسی لازم است. برطبق DSM-IV انواع پارافیلیاها مشتلمند بر بچه بازی (pcdophilia)، نمایشگری (Froteurism) (fetishism) یادگار خواهی ،)Exhibitionism( مازوخیسم جنسی (MaSOchism)، سادیسم جنسی (Sadism)، نظر بازی ۳ (Transvestism) . Ja یادگار خواهی همراه با ،)voyeurism( یک طبقه مجزا برای سایر پارافیلیاها (مثل مرده دوستی). امکان دارد که شخصی دچار چندین اختلالی پارافیلیاک باشد.بچه بازی بچه بازی به عمل نوازش جنسی کودک (زیر ۱۳ سال) یا اقدام به نزدیکی با او اطلاق می شود. بچه باز معمولاً مردی در دهه چهارم عمر، و کسی است که دسترسی آسان به بچه ها دارد؛ ممکن است یکی از بستگاننزدیک و یا معلم باشد. کسی که تشخیص بچه بازی بر او گذاشته میشود حداقل باید ۱۶ سال داشته باشد و از قربانی خود نیز دست کم ۵ سال بزرگتر باشد. فعالیت بچه بازی ممکن است با نمایشگری بیشرمانه فرد به کودک یا نشاندن او روی زانوها شروع شود. توضیحات ظاهر فریبانه به کودک، که ممکن است گمان بد ببرد یا بسیار هراسان باشد، از طرف بچه باز داده می شود. جنبه های جنسی مشتمل است بر دستکاری و نوازشی اعضاء تناسلی کودک و واداشتن او به انجام عمل متقابل با فرد بچه باز. در بین موارد شناخته شده از نظر قانونی، بچه بازی در بین سایر انحراف ها، شایعتر از همه است. ۱۰ تا ۲۰ درصد کودکان تا به سن ۱۸ سالگی برسند مورد سوء استفاده جنسی قرار میگیرند. علت بچه بازی معلوم نیست. بچه بازها اغلب دچار ناتوانی شدید در ارتباط با افراد بالغ، و ترسی از رابطه بازنها هستند.نمایشگری نمایشگری به نشان دادن مکرر آلت تناسلی به رهگذران بی خبر به منظور کسب ھیجان چنسی اما بدون اقدام برای فعالیت جنسی پیشتر با شخصی دیگر اطلاق می شود. این اختلالی شایعترین جرم جنسی است که به بازداشت فرد می انجامد.نمایشگری یک سوم تمام جرائم جنسی را تشکیل میدهد. تقریباً همه این بیماران مرد هستند هرچند معدودی زن های نمایشگر نیز دیده می شوند که به دفعات پستان های خود، و به ندرت الت تناسلی خود را به افرادی که انتظار چنین رفتاری را ندارند، نشان خطرناک، عامل روان پویائی نمایشگری، اظهار مردانگی با نشان دادن آلت و مشاهده واکنش قربانی - ترس، حیرت یا تنفر - است. این مردها به طور ناخودآگاه احساسی اختگی وناتوانی جنسی میکنند.نظر بازی (تماشاگری جنسی) نظر بازی که گاهی اسکوپتوفیلیا (SCOptophillia) نامیده می شود به نظاره کردن فعالیت جنسی دیگران، یا دید زدن کسانی که برهنه هستند یادرحال تعویض لباس می باشند، به طور مکرر به عنوان وسیله ترجیح داده شده تحریک جنسی، اطلاق می شود. استمناء تا ارگاسم در ضمن یا پس از عمل دید زدن صورت میگیرد. این اختلال در مردها شایعتر است. دوام نظر بازی به علت خجالتی بودن، رفتار دست و پاچلفتی در مقابل دختران، ویا سد شدن راه ابراز میلی جنسی به طور طبیعی به طرق دیگر است.یادگار خواهیوقتی شخصی با موضوعی غیر انسانی تحریک می شود مسأله یادگار (Ictish) مطرح است. معمولترین اشیائی که کانون میلی جنسی قرار میگیرند عبارتند از زیر پوشی، کفشی یا چکمه، کرست، جوراب، و اشیاء بافته شده مثل ابریشم و مخملی، فعالیت جنسی ممکن است معطوف به خود فتیش باشد (مثل استمناء با یا بدون کفش) یا ممکن است فتیش در رابطه جنسی به کارگرفته شود (مثل تقاضا از شریک جنسی برای پوشیدن کفش پاشنه بلند). این اختلال تقریباً منحصر به مردها است. یادگار خواهی معمولاً منجر به درگیری با سیستم قانونی نمیگردد. در مورد عوامل سببی یادگار خواهی فرضی می شود که یک رشته تجارب از اوان زندگی وجود دارد که به ناسازگاری، احترام به نفس پائین و احساس بی کفایتی، مخصوصاً در نقش جنسی، پیشاپیش وجود دارد. معمولاً تجربه ای ماشه چکان، گرایش یادگار خواهی به تظاهر این اختلالی روانی میدهد. این تجربه ماشه چکان غالباً رویدادی شرطی کننده است که ضمن آن ارگاسم، به طور تصادفی، با واکنش هیجانی قوی نسبت به یک شی ء بیجان برانگیخته شده است. در بسیاری از موارد، ردپای یادگار خواهی را در استفاده از شیء نظیر زیرپوش زنانه، به منظور تشدید هیجان در تجارب خودارضایی اولیه می توان یافت. احتمالا در زمینه افرادی که به این اختلال دچار می شوند نوعی پسیکو پاتولوژى پنهانی درکار است.کلیاتی درباره پارافیلیاها (paraphilia) /قسمت  دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد