کلیاتی درباره پارافیلیاها (paraphilia) /قسمت دوم


کلیاتی درباره پارافیلیاها (paraphilia) /قسمت  دوم
یادگار خواهی همراه با مبدل پوشیاین پارافیلیا زمانی وجود دارد که انگیزش جنسی از طریق مبدل پوشی، مثلاً لباس زنانه پوشیدن یک مرد، به دست آید. عادت مبدلی پوشی معمولاً در کودکی شروع میشود (معمولاً قبل از ۵ سالگی) و در اوائل نوجوانی معمولی تر میگردد که ممکن است تا میانسالی دوام پیدا کند. در مبدل پوشی ممکن است به عنوان وسیلهٔ آرامش، مثلاً وقتی پسری از محبت مادری محروم است شروع شود. یا ممکن است دزدانه لباس های مادر یا به یک زن به تن نماید. افراد بالغ مبدل پوش معمولاً مردهای متأهل و صاحب اولاد هستند. مبدل پوشی غالباً در خلوت روی می دهد، با ارضاء جنسی رابطه پیدا می کند. تخمین ها حاکی است که یک درصد مردها مبتلا به آن هستند، در زنها بی نهایت نادر است. عوامل سببی در مبدل پوشی یا حاکی از فقدان پدری است که پسر با او همانندسازی کند، یا اگر پدری هم وجود  دارد بسیار ضعیف و نسبت به تربیت پسر خود بی علاقه است. مبدلی پوشی در دوره کودکی که مورد قبول مادر و سایر بستگان مورد احترام کودک باشد شرطی شدن عاملی را مطرح میسازد، یعنی پاداش دادن و تقویت پوشیدن لباس دخترانه.سادیسم جنسیسادیسم جنسی به کسب لذت جنسی، عادتاً و یا ترجیح به رابطه جنسی با غیرهمجنسی، از طریق آزار دادن و ایجاد درد در شخصی دیگر اطلاق می شود. شروع این اختلال معمولاً قبل از ۱۸ سالگی است واکثر مبتلایان را مردها تشکیل میدهند. کتک زدن، بستن دست و پا و شلاق زدن انواع شایع رفتارهای سادیستی هستند. شدیدترین فرم سادیسم «قتل شهوانی» است. که در آن قاتل زخمهای جدی و اغلب تکراری، - اکثرا به صورت ضربات چاقو یا قطع عضو - روی اعضای تناسلی قربانی خود به وجود میآورد. در جریان عمل سادیستی ممکن است انزال روی داده یا شخصی پس از قتل اقدام به نزدیکی با جسد کند. طبق فرضیه روانکاوی، سادیسم دفاعی در مقابل ترسی از اختگی است. شخصی با دیگران همان کاری را میکند که می ترسد بر او اعمال شود. لذت از راه ابراز غریزه پرخاشگری کسب می شود. عللی سادیسم جنسی مشتملند بر استعداد ارثی، اختلال هورمونی، روابط بیمارگونه، سابقه آزار دیدن جنسی،  و وجود اختلال روانی،مازوخیسم جنسیمازوخیسم جنسی به کسب لذت جنسی، منحصرا یا به عنوان روش ترجیح داده شده، از طریق تحمل درد اطلاق می شود. تحمل درد ممکن است به صورت کتک خوردن، لگدمالی شدن، به زنجیر یا طناب کشیده شدن، یا به گونه ای سمبولیک مورد تحقیر واقع شدن - مثلاً لباس کودکان به تن کردن و تنبیه شدن - خودنمایی کند. اعمال مازوخیسمی بین مردها شایعتر است. فروید معتقد بود که مازوخیسم از برگشت خیالات مخرب به طرف خود ناشی می شود. علت مازوخیسم جنسی معلوم نیست. یک فرضیه این است، که به علت کتک زدن کودکان در سنین قبل از بلوغ، تحریک جنسی به طور اتفاقی با تجربه درد و تحقیر رابطه پیدا میکند.مالشدر فروتوریسم (مالش) روش انتخابی برای تحریک جنسی مالش آلت جنسی مردانه به اندام شخصی دیگر، معمولاً فرد بیگانه و بی میل، در یک محل پرتراکم مثل داخل اتوبوس است. شخص مالنده، معمولاً فردی بی نهایت فعلی پذیر و منزوی است که تنها منبع ارضاء جنسی او مالیدن است.ادامه پارافیلیاها (paraphilia) قسمت  اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد