کلیاتی درباره کرچک(Ricinus communis)


کلیاتی درباره کرچک(Ricinus communis)

کلیاتی درباره کرچک(Ricinus communis)

کرچک(Ricinus communis)

اسامی عمومی دیگر: بید انجیر، روغن چراغ، خروغsdgfsdg نامهای علمی دیگر : ریسینوس کومونیس(Ricinus communis L.)  نام خانواده: خانوادهٔ(Euphorbiaceae) نوع  گیاه: درختچه.فسمت مورد استفاده: روغن دانه.مواد متشکله موثر: روغن ثابت، ریسینین، آنزیم لیپاز، موسیلاژ، استرول، تری ترپنها، تانن، ساپونین، ریبوفلاوین،اسید نیکوتینک.fsd خواص درمانی: روغن کرچک را به عنوان ملین و مسهل مورد استفاده قرار میدهند. دانه های آن به علت سمی بودن (۱۰ دانه آن شخص بالغ را میکشد) کمتر مورد استفاده قرار میگیرد موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان سنتی روغن کرچک را به عنوان مسهل، مقوی، آرام کننده اعصاب و در استعمال برای معالجه فلج توصیه نموده اندمقدار و دستور مصرف: روغن کرچک به مقدار ۱۰ -۱۵ گرمعوارض جانبی و سمیت: نداردموارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد