کلیاتی درباره گیاه بر نجاسف (Artemisia vulgaris)در طب سنتی


کلیاتی درباره گیاه بر نجاسف (Artemisia vulgaris)در طب سنتی

کلیاتی درباره گیاه بر نجاسف (Artemisia vulgaris)در طب سنتی

بر نجاسف (Artemisia vulgaris)cjbu-il

اسامی عمومی دیگر: شویلا، بشنیز نامهای علمی دیگر : ارتمیزیا ولگاریس (.Artemisia vulgaris L.)نام خانواده : خانواده کاسنی (Compositae (Asteraceae)) نوع گیاه: بوته.قسمت مورد استفاده: تمام گیاه.مواد متشکله موثر: روغن فرار، اینولین، رزین، ارتمیزین و ترکیبات استروئیدیمثل استیگماسترول و بتاسیتوسترولخواص درمانی: برنجاسف را به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، قاعدهآور، هضم کنندهٔ غذا، ضداسپاسم، ضد کرم و ضد عفونی کننده مورد استفاده قرار میدهند.موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: پزشکان گذشته برنجاسف را جهت رفع اختلالات عصبی مانند صرع، هیستری، دردهای عصبی، داء الرقص به کار برده و افزون بر این آن را به عنوان پایین آورندهٔ قند خون، ضد کرم، قاعده آور، مدر، مقوی معده و رفع سنگ کلیه توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: اندام هوایی گیاه به مقدار ۱۰-۵ گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: نداردموارد عدم استعمال: ندارد.c-jklncmiop

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد