کلیاتی درباره گیاه داراوش(Viscum album)در طب سنتی


کلیاتی درباره گیاه داراوش(Viscum album)در طب سنتی

کلیاتی درباره گیاه داراوش(Viscum album)در طب سنتی

داراوش(Viscum album)

اسامی عمومی دیگر: واش، بورک آغاجی، شجرة الدیق.cbccbcbn  نامهای علمی دیگر:(.Viscum album L)  نام خانواده: خانوادهٔ لورانتاسه (Lorantaceae) نوع گیاه: درختچه.قسمت مورد استفاده: برگ و ساقه های جوان.مواد متشکله موثر: کولین، ویسکالین، ویسکو فلاوین، استیل کولین، ویسکوتوکسین، اینوزیتول، مانیتول، ساپونین، اسیدها، املاح معدنی، ویتامینها و رزین. خواص درمانی: دارواش را به عنوان پایین آورندهٔ قند و فشار خون، مدر، مضعف قلب، مسکن، ضد اسپاسم و موثر در بیماریهای هیستری و صرع، آرتریواسکلروز و سردرد توصیه  نموده و به عنوان مقوی معده و خواب آ ور نیز به کار می برند. موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: اطبای گذشته دارواش شرائین و ادرارآور به کار برده و آن را مقدارنموده به عنوان مقوی معلده ور را به عنوان پایین آوربرای بیماران مبتلا به حمله و صرع توصیه نمودهاندمقدار و  دستور مصرف :مقدار 6-2  گرم روزی سه مرتبه به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد. موارد عدم استعمال: ندارد.cbncbcb

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد