کلیاتی درباره گیاه گلپر(Heracleum persicum)


کلیاتی درباره گیاه گلپر(Heracleum persicum)

کلیاتی درباره گیاه گلپر(Heracleum persicum)

گلپر(Heracleum persicum)787878

اسامی عمومی دیگر: گلپر ایرانی. (Heracleum glabrescens) نامهای علمی دیگر:(Heracleum glabrescens)نام خانواده: خانوادهٔ جعفری (Umbelliferae) نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: میوه، برگ، ریشه.67666 مواد متشکله موثر: روغن فرار، هراکلئین، گلوتامین، رزین. خواص درمانی: گلپر را به عنوان بادشکن، ضدعفونی کننده، مقوی معده و جهت معطر کردن فرآورده های غذائی به کار میبرند. موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی گلپر را جهت معطر کردن فرآورده ها، تقویت قوهٔ باه، ضدعفونی کننده، ضد نفخ، سوء هاضمه، دفع کرم روده، ضدتشنج و ریشهٔ آن را به عنوان هیستری و ضدصرع توصیه می نمودند. افزون بر این در استعمال خارجی برگ و ریشه آن را برای درمان کورک، سیاه زخم و زخمهای معمولی مفید میدانند. مقدار و دستور مصرف: مقدار ۱-۳ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: عوارض جانبی و سمیت ندارد. موارد عدم استعمال: موارد عدم استعمال ندارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد